Robotyka z LEGO

 

Celem zajęć jest wprowadzanie dzieci w pasjonujący świat nauki poprzez zabawę. Uczestnicy zajęć w sposób empiryczny poznają podstawy przedmiotów ścisłych oraz zastosowanie zasad, tworząc modele robotów, maszyn, pojazdów, oraz różnych mechanizmów mających wykorzystanie w życiu codziennym. Dzieci poprzez zabawę będą miały możliwość stworzyć własne konstrukcje, następnie wyposażyć je w odpowiednie sensor, aby docelowo przy użyciu graficznego języka programowania ożywić swoje modele, a co najważniejsze zaprogramować je tak, aby potrafiły wykonać zadane im czynności.

 

Zajęcia: WTOREK

młodsza grupa godz. 16:30 – 17:30

starsza grupa godz.17:30 – 18:30

Opłata miesięczna: 100zł, pojedyncze zajęcia 25 zł

Obowiązują zapisy telefoniczne.

Przyjmujemy zapisy dzieci od 7 lat. Grupy maksymalnie do 14 osób.

 

Instruktor:

Grzegorz Troć

 

Zasady uczestnictwa:

  1. Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
  2. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
  3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), oplata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
  4. W przypadkach nieobecności na zajęciach ROBOTYKA Z LEGO z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia nie ulega zmniejszeniu. Istnieje możliwość odrobienia zajęć poprzez uczestnictwo w dwóch grupach.
  5. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
  6. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz

 

Skip to content