Aktualności,  Galeria Hall,  Galerie

PIASEK ZAKLĘTY W OBRAZY – wernisaż – 18.03.2021

18.03.2021, godz. 17:00, Galeria Hall

Andrzej Woźniak (ur. 1950) – artysta fotograf. Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP). Członek rzeczywisty Związku Polskich Fotografów Przyrody. Członek Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZPFP. Członek fotograficznej grupy twórczej Fotoazyl. Mieszka w Mirsku – fotografuje od początku lat 70. XX wieku. Zajmuje się głównie fotografią krajobrazową oraz fotografią pejzażową. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia przyrodnicza. Na wystawie znajdzie się 28 zdjęć plenerowych (formatu 60×40) na których zobaczymy utrwalone piękno ruchomych wydm z terenu Słowińskiego Parku Narodowego. 

 

Wystawa fotografii czynna od  18.03.2021 do 30.04.2021 r. w godzinach 9:00 – 18:00

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content