Aktualności,  Galeria Promocje

Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2021 – wernisaż – 02.09.2021

02.09.2021, godz. 17:00, Galeria Promocje – wernisaż pokonkursowej wystawy fotografii

Dwudziesty piąty Konkurs Fotograficzny Jelenia Góra i Jeleniogórzanie, którego organizatorem jest JTF. Tradycyjnie, celem konkursu jest prezentacja dokonań, osiągnięć i postaw twórców środowiska jeleniogórskiego i ogólnopolskiego. Ważnymi celami konkursu jest utrwalanie obrazu miasta oraz jego mieszkańców na przełomie wieków, z myślą o przyszłych pokoleniach, popularyzacja twórczości fotograficznej w społeczeństwie jeleniogórskim, oraz propagowanie ziemi jeleniogórskiej w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem piękna walorów miasta Jeleniej Góry.

W roku 2021 konkurs obejmuje trzy kategorie:

  1. Jelenia Góra i Jeleniogórzanie
  2. Kategoria młodzieżowa – do 18 roku życia.
  3. Portret Jeleniogórzanina – Nagrodę Specjalną, jak co roku, funduje jej pomysłodawczyni pani Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP.

Wystawa czynna do 09.09.2021 r.

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content