Aktualności,  Galeria Promocje

ANIOŁOWO – wernisaż – 21.06.2021

21.06.2021 poniedziałek, godz. 17:00, Galeria Promocje ODK

Wspólna wystawa dwojga  twórców – Marii Maczkowskiej z Cieplic  – Kosmiczne Anioły oraz Mariana Wódkiewicza z Dzierżoniowa Mariańskie Anioły.

Motywem przewodnim wystawy będą Anioły. Każdy z dwojga twórców we własny sposób wyraża na płótnie lub kartonie swoje wrażenia o świecie, w którym obcowanie z Aniołami jest codziennością.

Maria Maczkowska – emerytowana nauczycielka, absolwentka Międzynarodowego Instytutu Makrobiotyki w Szwajcarii od 1976 roku czynnie uczestniczy w życiu środowiska kulturalnego, prowadząc warsztaty edukacji ekologicznej wychowania przez sztukę. Tworzy własne obrazy dążąc w nich poprzez własny język symboli oraz specyficzne użycie barwy i linii do kontaktu z archetypowymi obszarami świadomości. Należy do Grupy Pi-Art.

Marian Wódkiewicz pierwsze prace tworzył pod kierunkiem Jerzego Rosołowicza jednego z najważniejszych autorytetów w środowisku artystycznym powojennego Wrocławia. Należy do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu i grupy malarzy dzierżoniowskich. W Dzierżoniowie prowadzi własną pracownię malarską udostępnioną społeczności lokalnej.

Wystawa malarstwa i fotografii czynna od 21.06 do 13.08.2021 r.

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content