Aktualności,  Galeria Promocje

Struktura materii – Agnieszka Godszling/14.09.2020/wystawa

 

Galeria Promocje ODK, Wernisaż 14.09.2020 godz. 17.00

„Struktura materii– Agnieszka Godszling

Wystawa w ramach Festiwalu Sztuki Włókna XLVII Międzynarodowe Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary”

 

Agnieszka Godszling

Studiowała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu. Dyplom mgr sztuki obroniła w 2010 roku w Pracowni Tkaniny Artystycznej pod kierunkiem prof. Ewy Marii Poradowskiej – Werszler. W 2015 r. uzyskała tytuł dr sztuki na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Od 2010 r. pracuje w macierzystej uczelni w Kaliszu, prowadzi zajęcia z zakresu Struktur Wizualnych i Tkaniny Artystycznej. Od 2020 roku Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Sekcja  Tkaniny Okręgu Wrocławskiego.

„(…) W obiektach tkanych ręcznie przez Agnieszkę Godszling, nazwanych: „Pomiędzy klasyką a współczesnością” i tworzących wspólny cykl ekspozycyjny zauważa się ścisły rygor, monochromatyzm, oraz perfekcyjną technikę współgrającą z płaszczyznowym traktowaniem kompozycji, która jest ostatecznym celem jej dzieła inspirowanego naturą.  W tych wytworach jednakowo ważny jest awers jak i rewers, czyli sensem obiektu jest jego dwustronność. Idąc za myślą artystki cytuję: „Tworzę świat równoległy do natury, w którym odzwierciedlam jedynie jej wybrane elementy mające dla mnie szczególne znaczenia, odnoszące się również do materii, która tworzona jest poprzez wzajemne łączenie ze sobą wielu części.”

Rozszerzony pierwotny projekt, dalej prowadzi artystkę do rozważań matematycznych dających efekty figur geometrycznych.(…)”

– prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler

 

Wystawa czynna do 31.12.2020

 

Serdecznie zapraszamy!!!

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

 

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;

    – udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

    a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

    b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

    c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content