Aktualności,  Ars poetica

KORZENIE – IZABELA ROCHNOWSKA – 31.01.2022

31.01.2022, poniedziałek, godz. 17:00, Kawiarnia MUZA ODK

„Korzenie” Izabela Rochnowska – spotkanie z cyklu „ars poetica”

Osiedlowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Literackie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej zapraszają na spotkanie z autorką książki pt. „Korzenie”. Izabela Rochnowska urodziła się w czasie wojny na Polesiu i tam spędziła wczesne dzieciństwo. Po wojnie, wraz z rodzicami, przyjechała na Ziemie Odzyskane. Studia z filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, dorosłe życie związana z Jelenią Górą, pracowała jako nauczycielka oraz tłumacz przysięgły. Pisze wiersze, ale częściej zajmuje się prozą, wysyłając swoje prace na liczne konkursy literackie, jej prace nagradzane są wyróżnieniami i dyplomami, zdobyła również I Nagrodę na Wrocławskim Konkursie Dolnośląskich Seniorów. Książka „Korzenie” autorka zadedykowała swoim uczniom.

Spotkanie uświetni zespół śpiewaczy „Szklarki”, działający pod patronatem Piechowickiego Ośrodka Kultury. Założycielem i Kierownikiem Zespołu jest  Urszula Musielak.

 

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content