Aktualności,  Prelekcje

LUDZIE I ZABYTKI INDII – PRELEKCJA I POKAZ MULTIMEDIALNY – 07.02.2022

LUDZIE I ZABYTKI INDII – PRELEKCJA I POKAZ MULTIMEDIALNY

Prowadzenie: Stanisław Dąbrowski

07.02.2022, godz. 17:00, sala teatralna ODK

Zapraszamy na prelekcję i pokaz multimedialny. Tym razem odwiedzimy drugi najludniejszy kraj świata. Mieszka tu prawie 1.4 miliarda ludzi. Wszędzie widać ogromne podziały społeczne – ogromne bogactwo i niewyobrażalną biedę. Odbędziemy podróż do kilku miast, zobaczymy świątynie i zabytki. Skosztujemy (wirtualnie) miejscowych potraw i skorzystamy z różnych środków lokomocji.

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content