Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice

Jedzie pociąg, czyli artystyczna podróż przez granice, to interdyscyplinarny projekt o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. We wszystkich planowanych działaniach po obu stronach granicy wezmą czynny udział Polacy i Czesi. Celem projektu  jest umożliwienie uczestnikom doskonalenia ich umiejętności z zakresu takich dziedzin jak np. taniec, śpiew, teatr, plastyka, muzyka, zdobycia nowych umiejętności z zakresu pedagogiki artystycznej oraz integracja i przełamywanie barier społecznych i kulturowych. Projekt organizowany jest przez Osiedlowy Dom Kultury we współpracy z Domem Dzieci i Młodzieży  "Smetanka" z  Novego Boru.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa przy współudziale finansowym Miasta Jelenia Góra.

 

W ramach projektu ODK zorganizuje następujące działania: