TEATRRRAŁKI 2017

Wydarzenie odbywa się w ramach mikroprojektu pn. „Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice”. Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego