Aktualności

Spektakl „Kontrabasista” – 06.11.2020

Zapraszamy na monodram Krzysztofa Rogacewicza „Kontrabasista” w ramach obchodów 25-lecia Teatru MASKA.
 
06.11.2020, sala teatralna, godz. 18:00
 
Wstęp wolny / obowiązują zapisy pod nr tel.  75 75 31 831
 
Wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach monodram w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza był prezentowany:
• USA: Nowy Jork, Waszyngton, Minneapolis
• Kanada: Winnipeg
• Rosja: Moskwa, Orel
• Albania: Korca
• Grecja: Ateny-Salamina
• Ukraina – Kijów
• Słowacja – Trenczyn
• Armenia – Erywań
MIĘDZYNARODOWE NAGRODY:
• BEST INTERNATIONAL SHOW – United SOLO – NOWY JORK – 2016
• The Special Prize of Festival LUDI – Rosja 2018
• The Best Male Role – 15. International Festival – ALBAMONO -Albania 2018
• ACTOR AWARD – 3.Interbalkan Theatre Festival – Ateny GRECJA 2018
 
 
 
 
  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content