Aktualności

Zimowisko – zapisy – 04.01.2023

Zimowisko odbędzie się w 2 turnusach jednotygodniowych :

 I turnus: 13.02 – 17.02.2023 – koszt turnusu – 275 zł

II turnus: 20.02 – 24.02.2023 – koszt turnusu – 275 zł

  • 3 miejsca z Kartą Dużej Rodziny na każdy turnus, koszt jednego turnusu:  

 13.02.- 17.02.2023 – 200,00 zł,

 20.02.- 24.02.2023 – 200,00 zł

 

KARTA ZGŁOSZENIA – ZIMOWISKO – POBIERZ

 

OŚWIADCZENIE – POBIERZ

 

Zapisy dzieci na zimowisko przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu  75 75 31 831  od dnia 04.01.2023 r. (środa) od godz. 9.00

Opłata może być uiszczona dopiero po telefonicznym zapisaniu dziecka na zimowisko, najpóźniej do dnia 10.01.2023r.

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie ODK lub na konto Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 (ważna jest data wpływu gotówki na konto ODK).

W przypadku braku wpłaty w terminie zarezerwowane miejsce przepada.

Przyjmujemy dzieci z klas I –IV

Na każdym turnusie może przebywać maksymalnie 39 dzieci w podziale na 3 grupy 13-osobowe

 Cena zawiera:

– pobyt dziecka od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00,

– opiekę wykwalifikowanych wychowawców,

– drugie śniadanie i dwudaniowy obiad z deserem,

– podczas trwania półkolonii odbędą się zajęcia zgodne z programem określonym poniżej:

warsztaty artystyczne, wycieczki wyjazdowe ,wycieczki piesze, spektakle teatralne, wyjścia do kina, wyjścia na basen, gry, zabawy sportowe i rekreacyjne na dziedzińcu ODK oraz placu, zabawy animacyjne, turnieje, gry stolikowe w salach ODK, rozgrywki tenisa stołowego, konkursy.

Program może ulec zmianie w przypadku opublikowania nowych wytycznych GIZ, MEN oraz MZ. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, lub rezygnacji z organizacji wypoczynku w przypadku obostrzeń uniemożliwiających realizację zadania.

MKRPA NOWE zdjęcie2
Skip to content