Aktualności

TEATRRRAŁKI 2024 – teatry zgłoszone i zakwalifikowane

Cel projektu: nawiązanie i pogłębienie współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy instytucjami z Polski i Czech. 22. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne - TEATRRRAŁKI 2024 odbywają się w ramach projektu PRZYSTANEK TEATR. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG V-A Czechy - Polska Fundusz małych projektów Nisa - Nysa - 2021 – 2027
Skip to content