Aktualności

Zimowisko w ODK – odwołane

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującymi w czasie ferii zimowych w 2021 r. „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii”, będą one mogły być organizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej (art. 86 Prawa oświatowego).

Nie ma możliwości organizacji półkolonii w domu kultury, w związku z tym informujemy o odwołaniu zimowiska 2021 w ODK.

W sprawie zwrotów wpłat, będzie się z Państwem kontaktował pracownik sekretariatu ODK.

Skip to content