Aktualności

TEATRRRAŁKI 2023

21. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI odbędą się w Jeleniej Górze w dniach 17 – 20.05.2023 r. Celem projektu jest: rozwój twórczej wrażliwości dziecka, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych. Ważnym celem tegorocznej edycji jest integracja dzieci polskich, czeskich i ukraińskich z obu stron granicy. Możliwość spotkania z kolegami z innych krajów poszerzy ich horyzonty, a udział w międzynarodowym festiwalu zwiększy ich poczucie własnej wartości i przyczyni się do przezwyciężania problemów psychicznych, wynikających z traumy wojennej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

  • konkurs teatralny
  • warsztaty teatralne dla dzieci i panele dyskusyjne dla instruktorów
  • działania animacyjne dla uczestników.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

TEATRRRAŁKI 2023

21. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI odbędą się w Jeleniej Górze w dniach 17 – 20.05.2023 r. Celem projektu jest: rozwój twórczej wrażliwości dziecka, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych. Ważnym celem tegorocznej edycji jest integracja dzieci polskich, czeskich i ukraińskich z obu stron granicy. Możliwość spotkania z kolegami z innych krajów poszerzy ich horyzonty, a udział w międzynarodowym festiwalu zwiększy ich poczucie własnej wartości i przyczyni się do przezwyciężania problemów psychicznych, wynikających z traumy wojennej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

  • konkurs teatralny
  • warsztaty teatralne dla dzieci i panele dyskusyjne dla instruktorów
  • działania animacyjne dla uczestników.
21. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne - TEATRRRAŁKI odbywają się w ramach projektu 1+1+1=1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020
Skip to content