Konferencja ONLINE w ramach projektu 1+1+1=1 – 30.03.2023

Zaproszenie do udziału w konferencji online w ramach projektu 1+1+1=1  

Termin: 31.03.2023, godz. 16:00

Zapraszamy pedagogów pracujących z dziećmi w szkołach i placówkach kulturalnych oraz instruktorów dziecięcych grup teatralnych, którzy będą brali udział w 21. Dziecięco-młodzieżowych konfrontacjach teatralnych TEATRRRAŁKI w Jeleniej Górze (17–20.05.2023) oraz w międzynarodowym festiwalu teatralnym JEŠTĚDYVADLO w Libercu (13–16.04.2023) do udziału w konferencji online organizowanej w ramach projektu 1+1+1=1, którego głównym celem jest integracja dzieci i młodzieży z Polski, Czech oraz Ukrainy (mieszkających obecnie zarówno w Czechach jaki i w Polsce). 

Podczas konferencji specjaliści z zakresu psychologii i arteterapii spróbują pomóc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów w pracy z mieszanymi grupami polsko-ukraińskimi i czesko-ukraińskimi,  grupami nie do końca rozumiejącymi się językowo i mentalnie oraz wspomóc nauczycieli i instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą po traumatycznych przeżyciach.

W konferencji udział wezmą również organizatorzy obu wymienionych festiwali teatralnych, którzy  odpowiedzą zainteresowanym i potencjalnym uczestnikom na wszystkie pytania dotyczące np. kwestii regulaminowych, zasad zgłoszeń i naboru grup, kwalifikacji zespołów, logistyki, harmonogramu pobytu itp.

Podczas konferencji obecny będzie tłumacz języka czeskiego oraz ukraińskiego.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom. Przewidywany czas trwania 90 min.

Pozvánka na online konferenci v rámci projektu 1+1+1=1 

Termín: 31. 3. 2023 od 16:00 hodin 

Zveme pedagogy pracující s dětmi ve školách a kulturních zařízeních a lektory dětských divadelních souborů, kteří se zúčastní 21. Divadelního festivalu TEATRRRAŁKI v Jelení Góře (17.–20. 5. 2023) a mezinárodního divadelního festivalu JEŠTĚDYVADLO v Liberci (13.–16. 4. 2023) k účasti na online konferenci pořádané v rámci projektu 1+1+1=1, jehož hlavním cílem je integrace dětí a mladých lidí z Polska, České republiky a Ukrajiny (aktuálně žijících v České republice i v Polsku).    

Během konference se odborníci na psychologii a arteterapii pokusí pomoci řešit možné problémy při práci se smíšenými polsko-ukrajinskými a česko-ukrajinskými skupinami, se skupinami, které si jazykově a mentálně ne zcela rozumí, a podpořit učitele a lektory pracující s traumatizovanými dětmi a mládeží.

Konference se zúčastní také organizátoři obou výše zmíněných divadelních festivalů, kteří zájemcům a potenciálním účastníkům zodpoví veškeré dotazy týkající se např. jednacího řádu, pravidel přihlašování a náboru souborů, kvalifikace souborů, logistiky, časového harmonogramu pobytu atd.

Na konferenci bude přítomen tlumočník z češtiny a ukrajinštiny.

Setkání se uskuteční na platformě zoom. Předpokládaná doba trvání je 90 minut.

Dołącz do spotkania Zoom: / Připojte se ke schůzce na platformě Zoom:

https://zoom.us/j/91890654020?pwd=UlBaWEUwN2ZsNFpmMHBKcjlYdzlsZz09

Identyfikator spotkania: /  Identifikátor setkání: 918 9065 4020,

kod dostępu: / přístupový kód: 337562

Projekt 1+1+1=1 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020
Skip to content