Aktualności

Półkolonie – informacje

Szanowni Państwo,

Zapisy dzieci na półkolonie letnie organizowane w ODK w lipcu i sierpniu 2021 roku przyjmowane będą w sekretariacie od dnia 17.05.2021r.

 

PLAN   WYPOCZYNKU PÓŁKOLONII, ORGANIZOWANYCH  PRZEZ OSIEDLOWY DOM KULTURY

  • Półkolonie odbędą się w 4 turnusach dwutygodniowych, koszt jednego turnusu – 440 zł:

I turnus:   28.06. – 09.07.2021       

II turnus:  12.07. – 23.07.2021        

III turnus: 26.07. – 06.08.2021        

IV turnus: 09.08. – 20.08.2021

  • 6 miejsc z Kartą Dużej Rodziny na każdy turnus, koszt jednego turnusu: 300 zł
  • 2 miejsca bezpłatne dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (należy złożyć podanie w sekretariacie ODK).
  • (miejsca z Kartą Dużej Rodziny oraz miejsca bezpłatne dostępne do :
  • I i II turnus 07.06.2021r.
  • III i IV turnus do 21.06.2021r.w przypadku braku chętnych, miejsca zostaną wykorzystane za normalna odpłatnością

Zapisy  przyjmowane będą w sekretariacie ODK od dnia 17.05.2021 r.

poniedziałek-piątek godz. 9.00  do godz. 17.00

Przy zapisie obowiązuje wpłata. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Przyjmujemy dzieci z klas I –IV

Na każdym turnusie może przebywać maksymalnie 38 osób w podziale na 3 grupy  maksymalnie 14-osobowe

 Cena zawiera:

– pobyt dziecka od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00,

– opiekę wykwalifikowanych wychowawców,

– drugie śniadanie i dwudaniowy obiad z deserem,

– w każdym turnusie odbędą się zajęcia zgodne z programem określonym poniżej:

a/  warsztaty artystyczne

b/ wycieczka wyjazdowa

c/  wycieczki piesze

d/ gry i zabawy sportowe i rekreacyjne na dziedzińcu ODK oraz placu zabawy animacyjne,

e/ turnieje,

f/ gry stolikowe w salach ODK,

g/ rozgrywki tenisa stołowego,

h/ konkursy.

O szczegółowych wymogach bezpieczeństwa sanitarnego i pozostałych zasadach organizacji wypoczynku będziemy informować na stronie internetowej ODK po opublikowaniu  szczegółowych wytycznych GIZ, MEN oraz MZ.

 

Skip to content