Aktualności,  Ars poetica

POLIPTYK SENTYMENTALNY I ODKRYWCY ZAPOMNIANYCH ŚLADÓW- ARS POETICA – 11.10.2021

11.10.2021 poniedziałek, godz. 17:00, Kawiarnia MUZA

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak zaprezentuje tomik poezji wydany w czerwcu  „Poliptyk sentymentalny”, który składa się z większych całości lirycznych tryptyków i tetraptychów, mieszczących w sobie wiersze o tematyce egzystencjalnej, religijnej i patriotycznej. oraz powieść przygodowo- historyczną dla młodzieży „Odkrywcy zapomnianych śladów”, która pokazuje jak najmłodsze pokolenie może zaprzyjaźnić się z najstarszym, a mostem łączącym te pokolenia jest najnowsza  historia Polski.

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content