PRACA

Osiedlowy Dom Kultury zatrudni osobę w charakterze:

WYCHOWAWCA PÓŁKOLONII

 

– forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

– okres zatrudnienia:

  • 25.06. – 06.07.2018 r.
  • 09.07. – 20.07.2018 r.
  • 30.07. – 17.08.2018 r.

 (oprócz sobót i niedziel) w godz. 8.oo – 16.oo

 

Wymagania:

– nauczyciel czynny zawodowo

lub

– osoba, która ukończyła kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

 

W przypadku zatrudnienia wymagane będą następujące dokumenty:

– zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

– książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

CV należy złożyć w sekretariacie ODK ( do 25.05.2018 do godz. 19.00) lub przesłać mailowo na adres: odk5@wp.pl do dnia 28.05.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Wiesława Pogorzelska (poniedziałek – piątek w godz. 14.oo – 20.oo) pod nr tel. 75 75 31 831