Barbara Pawłowicz, Halina Paś, Maria Zaborska IN MEMORIAM – spotkanie z cyklu „ars poetica”