Ars Poetica

 

Prowadzi: Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

Spotkania: cykl miesięczny, poniedziałek, godzina 17:00

ARS POETICA to nazwa cyklu poetyckiego z oprawą muzyczną, które prowadzi Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej. W kawiarni „MUZA” odbywają się wieczory autorskie, promocje wydanych tomików, spotkania z ciekawymi artystami, warsztaty literackie oraz imprezy okolicznościowe.

Stowarzyszenie, które powstało we wrześniu 2006 r. w Osiedlowym Domu Kultury, wydaje własnym kosztem almanachy, antologie, tomiki poetyckie, zbiory tekstów prozatorskich, książki pokonkursowe, materiały pokonferencyjne i poetyckie kalendarze.

Posiada własną gazetę internetową na prawach tytułu prasowego www.strumienie.eu, której redaktorem naczelnym jest Zofia Prysłopska, wiceprezesem - Józef Zaprucki - wykładowca w Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkole, germanista, kierujący edukacją i współpracą; skarbnikiem - Anna Prysłopska – lingwista. Działania grupy kierowane są do osób starszych, niepełnosprawnych i wszystkich, którzy interesują się Kotliną Jeleniogórską, literaturą, próbują wydać własne utwory i starają się doskonalić swoje zmagania z piórem.

Jednym z priorytetów jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu przez władze miasta, wsparciu Klemensa Grzesika i osoby prywatne stowarzyszenie zorganizowało w Ośrodku Wczasowym „Hottur” w Borowicach konferencję „Terapia Słowem”, „Terapia dźwiękiem”, „Terapia ruchem, gestem i tańcem”.

Stowarzyszenie od kilku lat jest zapraszane na multidyscyplinarne spotkania w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (przy ul. Waryńskiego), gdzie powstał klub poetycki "Pod Lipką". Współpracuje również z Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze (przy ul. Kiepury), gdzie prowadzi między innymi warsztaty słowa użytecznego.

Stowarzyszenie od samego początku swojego powstania współpracuje z Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jagniątkowie. Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum, pani Julity Zapruckiej, organizowane są tu wigilie literackie, fora dyskusyjne i warsztaty integracyjne oraz spotkania z autorami.

Z okazji 150-tej rocznicy urodzin i 100-lecia przyznania pisarzowi Nagrody Nobla, rok 2012 został ogłoszony Rokiem Gerharta Hauptmana. Długoletnia współpraca z Muzeum zaowocowała zaproszeniem stowarzyszenia do współorganizacji Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Śladami Hauptmanna oraz podróżą studyjną na wyspę Hiddensee, do znajdującego się tam w Kloster Muzeum Gerharta Hauptmanna. Stowarzyszenie zorganizowało konferencję hauptmannowską w Ośrodku Wczasowym „Hottur” w Borowicach, później materiały pokonferencyjne znalazły się w książce „Hauptmann odczytany na nowo”. Dramat Gerharda Hauptmanna „Zatopiony dzwon”, którego akcja rozgrywa się w Karkonoszach, był inspiracją do rozpisania konkursu na opowiadanie.

Osobiste kontakty zaowocowały zaproszeniem profesora Andrzeja Dziedzica, wykładowcy na Uniwersytecie w Wisconsin (USA), literaturoznawcę i filologa, specjalizującego się w literaturze francuskiej, do podzielenia się swoim doświadczeniem. Profesor jest również jednym autorów rad umieszczonych w „Dekalogu Początkującego Poety” (2008), do którego swoimi przemyśleniami, co do techniki pisarskiej, podzielili się również ksiądz profesor Jerzy Szymik, poetka Helena Gordziej, franciszkanin Eligiusz Dymowski, prof. Maliszewski i ksiądz Wacław Buryła.

Stowarzyszenie współpracuje z klubem literackim NURT z Lubania.

W 2009 r. w Osiedlowym Domu Kultury Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty pamiętnikarskie „Zdążyć przed kalendarzem”, na które w charakterze wykładowców poproszono historyka i archiwistę Ivo Łaborewicza oraz publicystę i pisarza Mariusza Urbanka. Po warsztatach ogłoszono konkurs na wspomnienia i wspólnie z Książnicą Karkonoską wydana została książka „Zdążyć przed kalendarzem”, zawierająca najlepsze teksty z konkursów wspomnieniowych, ogłoszonych przez Stowarzyszenie i Książnicę.

Temat wspomnieniowy był kontynuowany w Sosnówce w październiku 2011 roku na konferencji, poświęconej Kresom Wschodnim. Był to hołd złożony przesiedlonym rodzinom, tradycji pielęgnowanej z pokolenia na pokolenie. Plon tej konferencji ukazał się w zbiorczej edycji „Jestem z kresów”.

Jesienią 2011 roku siedmioosobowa delegacja ze stowarzyszenia, (jako jedyna grupa reprezentująca nasz kraj) została zaproszona na Kongres Roku Kleista z okazji jubileuszu 200-lecia śmierci jednego z najwybitniejszych niemieckich pisarzy, zorganizowany przez Wolny Niemiecki Związek Pisarzy we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Było to możliwe dzięki osobistym kontaktom dr Józefa Zapruckiego germanisty, tłumacza, publicysty i cenionego uczestnika światowych kongresów semiotycznych, jak również wiceprezesa stowarzyszenia.

Nie tylko poezja jest ulubioną formą wyrazu literackiego autorów, skupionych w Stowarzyszeniu W Cieniu Lipy Czarnoleskiej. Już w roku 2012 ukazały się pierwsze opowiadania w tomiku „Osnute mgłą”, a potem zbiór refleksyjnych przemyśleń „Każdy inaczej”, będący pierwszą próbą zdefiniowania rzeczywistości w formie prozatorskiej.

 

Podróże studyjne organizowane przez stowarzyszenia mają największą wartość, ponieważ trafiają do osób, które tę formę artystycznej działalności potrafią eksploatować w sposób maksymalny, a ich działalność w małych środowiskach twórczych przynosi wymierne korzyści. Tak było, gdy w maju 2009 r. Klub Polsko-Niemiecki przyjechał do Wrocławia i spotkał się z członkami Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej i jeszcze tego samego roku, we wrześniu, zaprosił ich do wspólnych warsztatów na temat poezji w Berlinie. Deutsch-Polnischer Klub przy Antonstrasse zorganizował wspólne wykłady i prelekcje. Podróż studyjna Śladami Hölderlina, poety niemieckiego uznawanego za jednego z prekursorów klasyki weimarskiej i romantyzmu, została pogłębiona lekturą dzieł, życiorysu i znajomością miejsca i epoki, co później zaowocowało poezją w almanachu „Wskrzeszając Hölderlina”.

Nieocenionym organizatorem podróży studyjnych jest prezes Zofia Prysłopska, która wyręcza całe biuro podróży.

Podsumowanie

Zadania statutowe realizowane są dzięki funduszom, pozyskanym w konkursach, adresowanych do organizacji pozarządowych, ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra, Starostwo Jeleniogórskie, MOPS, a na szczeblu centralnym – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Z dobrym skutkiem Stowarzyszenie zwraca się o dofinansowanie swoich inicjatyw do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Działania Stowarzyszenia wspiera na rozmaite sposoby Zakład Pracy - SIMET i Rotary Klub w Jeleniej Górze, Klemens Grzesik - dyrektor Ośrodka Wczasowego „Hottur” w Borowicach, a zarazem członek tej organizacji pozarządowej, Terenowy Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem, a szczególnie podległy jej Warsztat Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, a także Jan Ogłaza, właściciel Stawów Podgórzyńskich oraz Filia Politechniki Wrocławskiej, która dzięki życzliwości wicedyrektora Witolda Dziadosza użycza reprezentacyjnej sali na imprezy tej grupy literackiej. Działalność Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej jest ściśle powiązana z jeleniogórskimi instytucjami kulturalnymi, do których należą Osiedlowy Domu Kultury, gdzie ta organizacja ma swoją siedzibę, i organizuje większość imprez kulturalnych, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jagniątkowie, Książnica Karkonoska, Muzeum Karkonoskie.

ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider