Regulamin – Teatrrrałki 2024

22. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI

Jelenia Góra 2024

22. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI odbędą się w Jeleniej Górze w dniach 22 – 25.05.2024 r. Celem projektu jest: rozwój twórczej wrażliwości dziecka, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 • konkurs teatralny
 • warsztaty teatralne dla dzieci i panele dyskusyjne dla instruktorów
 • działania animacyjne dla uczestników.

REGULAMIN

 1. W projekcie mogą brać udział amatorskie teatry skupiające dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia, działające szkołach, domach kultury i innych placówkach społeczno-wychowawczych.
 2. Przegląd odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
 • kategoria I – zespoły dziecięce (6 – 11 lat)
 • kategoria II – zespoły młodzieżowe (12 – 15 lat)
 • kategoria III -zespoły młodzieżowe (16 – 18 lat)

Kwalifikacja zespołu do jednej z kategorii wiekowej zależy od liczby członków zespołu w określonym przedziale wiekowym.

 1. Prezentacje będą miały charakter konkursowy, a przedstawienia oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
 2. Wszystkie spektakle prezentowane będą w dn. 22 – 24.05.2024 r. na scenie w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze, ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra.
 3. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

a/ Nagroda Główna w każdej kategorii wiekowej w wysokości po 2.500 zł oraz statuetka autorstwa cenionej artystki  Edyty Kulli – absolwentki Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu.

b/ nagrody rzeczowe za II i III miejsca w każdej z kategorii

c/ wyróżnienia

 1. O podziale nagród decyduje Jury, którego decyzje są ostateczne.
 2. Nagrody zostaną wręczone 25.05.2024 r. o godz. 11.00 podczas uroczystego zakończenia projektu w Zdrojowym Teatrze Animacji, ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra.
 3. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 12.04.2024 r.:

a/ wypełnionej karty zgłoszenia. Karty mogą być przesyłane na adres mailowy: forumteatrow@gmail.com (w pliku edytowalnym: doc, docx lub rtf) lub na adres pocztowy Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze. W tym przypadku prosimy wysyłać karty wypełnione komputerowo bądź ręcznie, drukowanymi literami).

b/   rejestracji zgłoszonego spektaklu (link, pendrive lub płyta DVD) Rejestracja spektaklu powinna być zrobiona w planie ogólnym i pozbawiona montażu. (W przypadku braku możliwości nadesłania rejestracji spektaklu, prosimy o informację mailową)

c/   zdjęcia zespołu bądź zdjęcia ze spektaklu w formie elektronicznej (e-mail) – plik JPG, TIF, rozdzielczość min. 300 dpi.

W przypadku wysyłki karty zgłoszenia pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

 1. O zakwalifikowaniu zespołu do projektu instytucje zostaną powiadomione odrębnym pismem do dnia 26.04.2024 r. (piątek)
 2. Zespołom spoza Jeleniej Góry organizator zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania imprezy. Pierwszeństwo w otrzymaniu zakwaterowania i wyżywienia będą miały zespoły przyjeżdżające z odległości powyżej 50 km od Jeleniej Góry. Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone organizatorom najpóźniej do dnia 08.05.2024 r.
 3. Koszty związane z przyjazdem i ubezpieczeniem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
 4. Koszt akredytacji w TEATRRRAŁKACH wynosi 20 zł od osoby.
 5. Akredytacji nie płacą opiekunowie/instruktorzy zespołów.
 6. W przypadku zespołów nocujących organizatorzy pokrywają koszty pobytu 1 opiekuna/instruktora na 15 członków zespołu.
 7. Kwotę akredytacji należy wpłacić po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się zespołu na konto:

Osiedlowego Domu Kultury, ul. K. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

nr konta: 24 1160 2202 0000 0000 4884 503, tytuł: akredytacja Teatrrrałki + nazwa teatru + liczba osób.

 1. W celu uzyskania faktury należy – przed dokonaniem przelewu – przesłać dane do faktury (koniecznie

z numerem NIP!) na adres: forumteatrow@gmail.com .

 1. Potwierdzenie przelewu należy okazać w dniu przyjazdu w Biurze Organizacyjnym
 2. Instytucje zgłaszające zespoły, twórcy przedstawień oraz ich wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrowanie i użytkowanie przez organizatora nagrań i zdjęć wystawianych spektakli do celów promocyjnych, bez roszczeń finansowych z tym związanych.
 3. Wszystkie nadesłane przez teatry materiały (reklamy, zdjęcia) przechodzą na własność organizatora, tworząc archiwum projektu.
 4. Zespoły przyjeżdżają z opiekunem grupy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 5. Zespoły teatralne oraz instruktorzy uczestniczący w projekcie zobowiązani są do udziału w proponowanych przez Organizatora warsztatach, działaniach integracyjnych, animacjach i badaniach ewaluacyjnych. Wszelkie informacje na temat w/w działań zostaną przekazane zespołom wraz z informacją o zakwalifikowaniu do przeglądu.
 6. Każdy zespół proszony jest do wystawienia reprezentacji grupy podczas Gali Finałowej (25.05.2024 r. godz. 11:00, Zdrojowy Teatr Animacji)
 7. Integralną częścią projektu są warsztatowe omówienia spektakli dokonywane przez Jury, a przeznaczone dla instruktorów. W omówieniach mogą uczestniczyć członkowie zespołów ze średniej oraz najstarszej grupy wiekowej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania koniecznych zmian w regulaminie i programie imprezy. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Wszystkie informacje oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na: www.odk.jgora.pl

 

Organizator:

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,  tel./fax  +48 75 75 31 831,

 +48 75 75 410 90,  e-mail:  forumteatrow@gmail.com , www.odk.jgora.pl

 

Biuro Organizatora:  (+48) 500 396 443

 

Informacje ws. konkursu:  Ewa Koleśnikowicz tel. (+48) 500 396 443

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

 

Cel projektu: nawiązanie i pogłębienie współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy instytucjami z Polski i Czech. 22. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne - TEATRRRAŁKI 2024 odbywają się w ramach projektu PRZYSTANEK TEATR. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG V-A Czechy - Polska Fundusz małych projektów Nisa - Nysa - 2021 – 2027
Skip to content