PRAVIDLA SOUTĚŽE 2024

22. Divadelní konfrontace dětí a mládeže – TEATRRRAŁKI

Jelení Hora v Polsku 2024

 

22. Divadelní konfrontace dětí a mládeže – TEATRRRAŁKI se uskuteční v Jelení Hoře v termínu 22.–24. 5. 2024. Cílem projektu je: rozvoj tvůrčí osobnosti dítěte, možnost výměny zkušeností, vzájemná inspirace v hledání nových výrazových prostředků a divadelních forem a prezentace uměleckých výkonů amatérských dětských a mládežnických divadelních souborů.

V rámci projektu se uskuteční:

 • divadelní soutěž
 • divadelní dílny pro děti a diskusní panely pro lektory
 • doprovodné události

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Přehlídky se mohou zúčastnit amatérská divadla sdružující děti a mládež od 6 do 18 let, která působí v školách, kulturních domech a jiných společensko-vychovatelských zařízeních.
 2. Přehlídka se koná ve třech věkových kategoriích
 • kategorie I – dětské soubory (děti 6-11 let)
 • kategorie II – mládežnické soubory (12-15 let)
 • kategorie III – mládežnické soubory (16-18 let)

Zařazení souboru do jedné nebo druhé věkové kategorie závisí na počtu členů souborů v daném věkovém rozmezí.

 1. Prezentace budou mít soutěžní charakter a představení budou hodnocena odbornou porotou volenou organizátorem.
 2. Soutěžní představení budou prezentována ve dnech 22.–24. 5. 2024 v Zdrojowém divadle animace (Zdrojowy Teatr Animacji, ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra).
 3. Předpokládají se tyto ceny:

 a/ hlavní cena v každé věkové kategorii ve výši 2 500 PLN pro každou z nich a soška od uznávané umělkyně Edyty Kully, absolventky Fakulty keramiky a skla na Akademii výtvarných umění ve Wroclawi.

b/ věcné ceny za 2. a 3. místo v každé kategorii

c/ čestná uznání

 1. O rozdělení cen rozhoduje porota, jejíž verdikty jsou definitivní.
 2. Ceny se budou předávat 25. 5. 2024 od 11.00 hod. během slavnostního ukončení projektu v Zdrojowém divadle animace (Zdrojowy Teatr Animacji).
 3. Pro zaregistrování je třeba poslat do dne 12. 4. 2024:

a/ vyplněné přihlášky – přihlášku je třeba zasílat e-mailem na adresu: forumteatrow@gmail.com v editovatelném souboru: doc, docx nebo rtf.)

b/  fotografie souboru nebo fotografie z představení – soubory povinny poslat elektronicky (e-mailem) fotografie (soubor JPG, TIF, rozlišení min. 300 dpi)

 1. O zařazení souboru do projektu budou instituce informovány zvláštním dopisem do 26. 4. 2024.
 2. Souborům mimo Jelení Horu organizátor zajistí ubytování a stravování během trvání akce. Přednost v ubytování a stravování mají soubory přijíždějící ze vzdálenosti větší než 50 km od Jelení Hory. Organizátor zajistí ubytování divadelním souborům, které čítají maximálně 25 osob (včetně pedagogického doprovodu). Zrušení rezervace ubytování a stravování by mělo být nahlášeno organizátorům nejpozději do 8. 5. 2024.
 3. Instituce přihlašující soubory, tvůrci představení a jejich herci souhlasí se záznamy představení a s jejich využíváním k propagačním účelům, bez finančních požadavků s tím spojených.
 4. Organizátor může, dle možností, uhradit i náklady na dopravu souborům, které budou zařazeny do soutěže (tam a zpět).
 5. Veškeré divadly zaslané materiály (reklamy, fotografie) se stávají majetkem organizátora, a tím tvoří archiv projektu.
 6. Soubory přijíždějí s dospělým doprovodem (v souladu s platnými předpisy).
 7. Divadelní soubory a instruktoři účastnící se projektu jsou povinni účastnit se workshopů, stmelovacích aktivit, animací a evaluačních šetření, které organizuje pořadatel. Všechny informace o výše uvedených aktivitách budou souborům poskytnuty spolu s informací o zařazení do soutěžní přehlídky.
 8. Interpretace pravidel je v kompetenci organizátora.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo provést nutné změny v pravidlech a programu akce.

 

Veškeré informace a přihlášku najdete na: http://www.odk.jgora.pl

Organizační kancelář:

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,  tel./fax  +48 75 75 31 831,  +48 75 75 410 90, www.odk.jgora.pl,   forumteatrow@gmail.com,       tel.   (+48) 500 396 443

 

Informace k soutěži: Ewa Koleśnikowicz tel. (+48) 500 396 443

Cíl projektu: navázání a prohloubení kulturní spolupráce mezi institucemi z Polska a České republiky. 22. Divadelní konfrontace dětí a mládeže – TEATRRRAŁKI 2024 se koná v rámci projektu ZASTAVKA DIVADLO. Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko Fond malých projektů Nisa-Nisa - 2021 – 2027
Skip to content