Warsztaty 1+1+1=1

W ramach projektu 1+1+1=1 odbyło się 20 warsztatów dla grup z Polski, Czech i Ukrainy.

Projekt 1+1+1=1 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020
Skip to content