Cennik usług

CENNIK USŁUG ODK

 

Usługi w postaci wynajmu sal, wypożyczenia sprzętu oraz wykonywania czynności zleconych przez pracowników ODK świadczone są w miarę możliwości pod warunkiem, że ich świadczenie nie koliduje z działaniami programowymi ODK.

Podane kwoty są cenami brutto.

WYNAJEM SAL:

Przy wynajęciu do czterech godzin:

–   kawiarnia „Muza” – 80 zł za godzinę

–   sala kameralna – 75 zł za godzinę

–   sala teatralna – 80 zł za godzinę

–   sala konferencyjna oraz sale lekcyjne  – 60 zł za godzinę

–   sala taneczna – 80 zł za godzinę

–   sala na bankiety, konferencje, spotkania z usługami  gastronomicznymi : ceny ustalane na drodze negocjacji zależne od  zakresu.

 

Przy wynajmie sali  w soboty, niedziele, będącymi dniami wolnymi od pracy, do stawki cennikowej doliczane jest 50% kosztów.

Przy wynajmie sali na czas przekraczający 8 godzin miesięcznie  oraz w przypadku  wynajmu długoterminowego stosuje się  ceny ustalane na drodze negocjacji

 

WYNAJEM SPRZĘTU:

 1. Projektor multimedialny
 • wypożyczenie wraz z obsługą – 100 zł za godzinę  pracy urządzenia
 1. Sprzęt nagłaśniający
 • wypożyczenie wraz z obsługą – 100 zł za godzinę pracy urządzenia

 

USŁUGI AUDIO-VIDEO:

 1. Realizacja filmów wideo (filmowanie) – 70 zł za godzinę pracy operatora  z kamerą

poza terenem ODK

 1. Realizacja filmów wideo (filmowanie, montaż w studiu)  – 50 zł za godzinę pracy operatora w studiu
 2. Całościowa realizacja filmów zleconych – ceny ustalone na drodze  negocjacji

 

KOPIOWANIE TAŚM AUDIO I WIDEO:

 • do 30 minut – 30 zł
 • od 31 minut do 60 minut – 40 zł
 • od 61 minut do 90 minut – 45 zł
 • od 91 minut do 120 minut – 50 zł
 • od 121 minut do 150 minut – 55 zł
 • od 151 minut do 180 minut –  60 zł
 • powyżej 180 minut – 70 zł

 

Do wszystkich usług świadczonych poza terenem miasta Jelenia Góra należy doliczyć koszt transportu urządzeń i zwrot kosztów podróży obsługi.

Decyzją Dyrektora Osiedlowego Domu Kultury możliwe jest odstąpienie w całości lub w części od pobierania opłat za usługi ODK w następujących przypadkach: działania niekomercyjne zbieżne z celami statutowymi Osiedlowego Domu Kultury lub prowadzone przez instytucje podległe Miastu Jelenia Góra.

Inne usługi nie objęte niniejszym cennikiem świadczone mogą być według cen umownych negocjowanych z dyrekcją ODK.

Skip to content