W ramach projektu zorganizowane zostaną: konkurs teatralny w trzech grupach wiekowych, który oceniany będzie przez profesjonalne jury, a także: panele dyskusyjne dla instruktorów i uczestników, oraz inne wydarzenia towarzyszące. Wszystkie spektakle odbędą się w Jeleniogórskim Centrum Kultury filia Muflon w Jeleniej Górze. W godzinach popołudniowych w ODK odbędą się warsztaty teatralne dla uczestników.

Wszystkie informacje oraz szczegółowy program: TUATJ

20. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRRAŁKI 2022 organizowane są w ramach projektu „TEATROTERAPIA”. Projekt odbywa się w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowane przez Miasto Jelenia Góra.