Regulamin 2019

 

29. FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ZABOBRZE 2019”           

 

Szanowni Państwo!

 

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Zabobrze 2019”, który odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca 2019 r. w sali teatralnej ODK. Impreza ta zawsze cieszyła się dużym powodzeniem  i sympatią zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w tym roku. Życzymy dobrej zabawy i wielu emocji nie tylko dzieciom, ale również  rodzicom i opiekunom.

 

REGULAMIN:

 

 1. Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły i soliści w wieku 5 – 15 lat, którzy podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe (5 – 7 lat, 8 – 11 lat, 12 – 15 lat)
 2. Każdy z uczestników może zgłosić do wykonania jedną piosenkę
 3. Wykonawców ocieniać będzie Jury Festiwalu, które będzie brało pod uwagę:
 •  dobór repertuaru
 • dobór i estetykę rekwizytów (kostiumów itp.)
 • wartości wychowawcze prezentowanych piosenek
 • ogólny wyraz artystycznych prezentacji

Zgłoszenia:

Warunkiem wzięcia w konkursie jest przesłanie do dnia 31 maja br. (decyduje data wpływu do ODK) wypełnionej karty zgłoszenia, na adres pocztowy:

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

lub e-mailem na adres: festiwalpiosenkizabobrze@gmail.com

 

Nagrody:

 1. Przewiduje się przyznanie I, II i III nagrody oraz 3 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
 2. Jury Festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród i wyróżnień, bądź o ich nie przyznaniu.
 3. Najlepsi wykonawcy Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Zabobrze 2019” zostaną nagrodzeni dodatkowo prezentacją piosenek w specjalnym programie telewizyjnym.

                                                

Koncert konkursowy:

6 czerwca 2019 r., godz. 14.00, sala teatralna ODK

 

Ogłoszenia wyników i koncert laureatów

Ogłoszenie wyników: 7 czerwca (piątek) 2019r. o godz. 17.00

Koncert laureatów: 7 czerwca (piątek) 2019 r. o godz. 17.30

 

Informacje

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej: www.odk.jgora.pl lub w sekretariacie ODK.

Wszelkich informacji związanych z festiwalem udziela Sekretariat ODK od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, pod numerem tel. 75 75 31 831 .

 

Biuro Organizacyjne:

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,  tel./fax  +48 75 75 31 831,  +48 75 75 410 90

www.odk.jgora.pl,  e-mail:  festiwalpiosenkizabobrze@gmail.com

 

 

Udział w 29. Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Zabobrze 2019” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników festiwalu przez administratora danych: Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra dla celów w/w festiwalu. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestników, jest Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: odk5@wp.pl

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych uczestników.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Osiedlowy Dom Kultury;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu terminów związane z realizacją umowy w związku z którą dane są przetwarzane.

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

 

Skip to content