Regulamin Piosenka Dziecięca 2017

REGULAMIN:

  1. Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły i soliści w wieku 5 – 15 lat z terenów przygranicznych Polski i Czech, którzy podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe (5-7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat)
  2. Każdy z uczestników może zgłosić do wykonania jedną piosenkę
  3. Wykonawców ocieniać będzie Jury Festiwalu, które będzie brało pod uwagę:
  1. a) dobór repertuaru
  2. b) dobór i estetykę rekwizytów (kostiumów itp.)
  3. c) wartości wychowawcze prezentowanych piosenek
  4. d) ogólny wyraz artystycznych prezentacji

 

Zgłoszenia

Warunkiem wzięcia w konkursie jest przesłanie do dnia 02 czerwca br.(decyduje data wpływu do ODK) wypełnionej karty zgłoszenia, na adres pocztowy:

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

lub e-mailem na adres: festiwalpiosenkizabobrze@gmail.com

 

Nagrody

  1. Przewiduje się przyznanie I,II i III nagrody oraz 3 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
  2. Jury Festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród i wyróżnień, bądź o ich nie przyznaniu.
  3. Najlepsi wykonawcy Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Zabobrze 2017” zostaną nagrodzeni dodatkowo prezentacją piosenek w specjalnym  programie telewizyjnym.  

                                                

Koncert konkursowy

8 czerwca 2017 r., godz. 14.00, sala teatralna ODK

 

Ogłoszenia wyników i koncert laureatów

Ogłoszenie wyników: 9 czerwca (piątek) 2017r. o godz.17.00

Koncert laureatów:     9 czerwca (piątek) 2017 r. o godz. 17.30

Informacje

Wszelkich informacji związanych z festiwalem udziela Sekretariat ODK codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt, pod numerem tel. 75 75 31 831 .

Biuro Organizacyjne:

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,  tel./fax  +48 75 75 31 831,  +48 75 75 410 90

www.odk.jgora.pl,   festiwalpiosenkizabobrze@gmail.com

Wydarzenie odbywa się w ramach mikroprojektu pn. „Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice”. Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Skip to content