Aktualności

ZIMOWISKO 31.01 – 11.02.2022

PLAN   WYPOCZYNKU W CZASIE  FERII ZIMOWYCH 2022r. ORGANIZOWANEGO  PRZEZ OSIEDLOWY DOM KULTURY

 
Informacja dla rodziców posiadających Jeleniogórską Kartę Dużej Rodziny:
Prosimy rodziców, którzy zapisali dziecko na zimowisko w ODK i posiadają Jeleniogórską Kartę Dużej Rodziny o kontakt telefoniczny z sekretariatem ODK do 20.12.2021 (poniedziałek) nr tel. 75 75 31 831
Posiadamy 3 miejsca dla osób z Jeleniogórską KDR i 1 miejsce bezpłatne dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.
Decyduje kolejność zapisów na liście podstawowej.
 

Zimowisko odbędzie się w 2 turnusach jednotygodniowych :

 I turnus:              31.01 – 04.02.2022           koszt turnusu  – 240,-zł

II turnus:              07.02 – 11.01.2022           koszt turnusu  –  240,-zł

 

Zapisy dzieci na zimowisko przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu

75 75 31 831  od dnia 10.12.2022 r. (piątek)od godz. 9.00

Opłata może być uiszczona dopiero po telefonicznym zapisaniu dziecka na zimowisko, najpóźniej do dnia 04.01.2022r.

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie ODK lub na konto Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 (ważna jest data wpływu gotówki na konto ODK).

W przypadku braku wpłaty w terminie zarezerwowane miejsce przepada.

 

Przyjmujemy dzieci z klas I –IV

Na każdym turnusie może przebywać maksymalnie 36 osób w podziale na 3 grupy  12-osobowe

 Cena zawiera:

– pobyt dziecka od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00,

– opiekę wykwalifikowanych wychowawców,

– drugie śniadanie i dwudaniowy obiad z deserem,

– w każdym turnusie odbędą się zajęcia zgodne z programem określonym poniżej:

warsztaty artystyczne, wycieczki wyjazdowe ,wycieczki piesze, gry, zabawy sportowe i rekreacyjne na dziedzińcu ODK oraz placu, zabawy animacyjne, turnieje, gry stolikowe w salach ODK, rozgrywki tenisa stołowego, konkursy.

Program może ulec zmianie w przypadku opublikowania nowych wytycznych GIZ, MEN oraz MZ. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, lub rezygnacji z organizacji wypoczynku w przypadku obostrzeń uniemożliwiających realizację zadania.

OŚWIADCZENIE – POBIERZ TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ TUTAJ

 

ZASADY ORGANIZACJI ZIMOWISKA 2022

W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID- 19

 

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na zimowisko jest podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z poniższymi zasadami. Oświadczenie musi zostać złożone wraz z przyprowadzeniem dziecka w pierwszym dniu jego pobytu.
 2. Uczestnikiem zimowiska może być tylko zdrowe dziecko bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz to, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zimowiska nie miały kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z zimowiska nie powinny wykazywać objawów infekcji.
 3. Przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu opiekunów z innymi dziećmi (z zachowaniem min. osłony ust i nosa; rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, brak możliwości przebywania rodziców w części ODK, w której organizowane jest zimowisko, doprowadzenie dziecka tylko do wejścia w korytarz ODK).
 4. Zimowisko będzie organizowane w oddzielnym sektorze instytucji, bez dostępu postronnych osób z zewnątrz.
 5. Pracownicy administracji ODK oraz obsługi sprzątającej będą mieli ograniczone kontakty z uczestnikami oraz opiekunami.
 6. Wszystkie aktywności będą się odbywały w podziale na grupy i z zachowaniem niezbędnego dystansu pomiędzy uczestnikami, w salach, w których przypada min. 4 m² na 1 osobę. W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 1,5 m.
 7. Wyżywienie (śniadania i obiady)będzie wydawane zgodnie z wytycznymi w osobnych turach z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych umożliwiając zachowanie dystansu społecznego. 
 8. W przypadku wyjazdów na wycieczki poza teren ODK przejazd będzie odbywał się specjalnym transportem z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących transportu publicznego, w miejsca z ograniczonym kontaktem z osobami postronnymi.
 9. Uczestnicy nie mogą zabierać ze sobą do ODK niepotrzebnych przedmiotów.  
 10. Jeżeli   dziecko   przejawia   niepokojące   objawy   choroby   będzie   odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z ODK.
 11. Podłogi w salach, a także powierzchnie   dotykowe –  poręcze,  klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów oraz przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą systematycznie myte środkiem dezynfekującym. Kadra oraz uczestnicy wypoczynku mają obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasad higieny, w tym przede wszystkim regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem bezpośrednio po przyjściu na teren półkolonii, zwłaszcza przed posiłkami oraz po skorzystaniu z toalety. Dostępne będą również płyny do dezynfekcji rąk.

Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w miarę możliwości także w czasie zajęć.

OŚWIADCZENIE – POBIERZ TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ TUTAJ

 

Skip to content