Aktualności

ZIMOWISKO 2021

Zimowisko dla dzieci z klas I – IV – 04.01. – 15.01.2021 r.

PLAN WYPOCZYNKU W CZASIE FERII ZIMOWYCH, ORGANIZOWANEGO PRZEZ OSIEDLOWY DOM KULTURY

 

 • Zimowisko odbędzie się w 2 turnusach jednotygodniowych :

 I turnus: 04.01 – 08.01.2021 – 180,00 zł

II turnus: 11.01 – 15.01.2021 – 220,00 zł

 

 • 2 miejsca z Kartą Dużej Rodziny na każdy turnus, kosz jednego turnusu:  

 I turnus: 04.01. – 08.01.2021 – 150,00 zł

II turnus: 11.01. – 15.01.2021 – 185,00 zł

 

 • 1 miejsce bezpłatne dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (należy złożyć podanie w sekretariacie ODK).  

 

Zapisy  przyjmowane będą w sekretariacie ODK od dnia 08.12.2020 r.

 • poniedziałek-czwartek godz. 8:30 do godz. 15.00
 • piątek godz. 8.30-14.00

Przy zapisie obowiązuje wpłata. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Przyjmujemy dzieci z klas I – IV

Na każdym turnusie może przebywać maksymalnie 24 osób w podziale na 2 grupy  12-osobowe

 

 Cena zawiera:

– pobyt dziecka od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00,

– opiekę wykwalifikowanych wychowawców,

– drugie śniadanie i dwudaniowy obiad z deserem,

– w każdym turnusie odbędą się zajęcia zgodne z programem określonym poniżej:

 • warsztaty artystyczne
 • 1 wycieczka wyjazdowa
 • 1 wycieczka piesza
 • gry i zabawy sportowe i rekreacyjne na dziedzińcu ODK oraz placu zabawy animacyjne,
 • turnieje,
 • gry stolikowe w salach ODK,
 • rozgrywki tenisa stołowego,
 • konkursy,

Program może ulec zmianie w przypadku opublikowania nowych wytycznych GIZ, MEN oraz MZ. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z organizacji wypoczynku w przypadku obostrzeń uniemożliwiających realizację zadania.

 

DO POBRANIA:

Oświadczenie COVID-19 – POBIERZ TUTAJ

Karta zgłoszenia – POBIERZ TUTAJ

 

ZASADY ORGANIZACJI ZIMOWISKA 2021 W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID- 19

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na zimowisko jest podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z poniższymi zasadami. Oświadczenie musi zostać złożone wraz z przyprowadzeniem dziecka w pierwszym dniu jego pobytu.
 2. Uczestnikiem zimowiska może być tylko zdrowe dziecko bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz to, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zimowiska nie miały kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z zimowiska nie powinny wykazywać objawów infekcji.
 3. Przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu opiekunów z innymi dziećmi (z zachowaniem min. osłony ust i nosa; rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, brak możliwości przebywania rodziców w części ODK, w której organizowane jest zimowisko, doprowadzenie dziecka tylko do wejścia w korytarz ODK).
 4. Zimowisko będzie organizowane w oddzielnym sektorze instytucji, bez dostępu postronnych osób z zewnątrz.
 5. Pracownicy administracji ODK oraz obsługi sprzątającej będą mieli ograniczone kontakty z uczestnikami oraz opiekunami.
 6. Wszystkie aktywności będą się odbywały w podziale na grupy i z zachowaniem niezbędnego dystansu pomiędzy uczestnikami, w salach, w których przypada min. 4 m² na 1 osobę. W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 1,5 m.
 7. Wyżywienie (śniadania i obiady) będzie wydawane w zgodnie z wytycznymi w osobnych turach z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych umożliwiając zachowanie dystansu społecznego. 
 8. W przypadku wyjazdów na wycieczki poza teren ODK przejazd będzie odbywał się specjalnym transportem z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących transportu publicznego, w miejsca z ograniczonym kontaktem z osobami postronnymi.
 9. Uczestnicy nie mogą zabierać ze sobą do ODK niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Jeżeli   dziecko   przejawia   niepokojące   objawy   choroby   będzie   odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z ODK.
 11. Podłogi w salach, a także powierzchnie   dotykowe –  poręcze,  klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów oraz przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą systematycznie myte środkiem dezynfekującym. Kadra oraz uczestnicy wypoczynku mają obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasad higieny, w tym przede wszystkim regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem bezpośrednio po przyjściu na teren półkolonii, zwłaszcza przed posiłkami oraz po skorzystaniu z toalety. Dostępne będą również płyny do dezynfekcji rąk.
 12. Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w miarę możliwości także w czasie zajęć.
Skip to content