Aktualności

Wakacje bez nudy w ODK – lato 2022

 

Osiedlowy Dom Kultury zaprasza do udziału w półkoloniach letnich 2022.

Półkolonie odbędą się w 4 turnusach dwutygodniowych :

 I turnus: 27.06. – 08.07.2022 – koszt turnusu  – 500,-zł

II turnus: 11.07. – 22.07.2022 – koszt turnusu  – 500,-zl

III turnus: 25.07. –  05.08.2022 – koszt turnusu  – 500,-zł

IV turnus: 08.08.  – 19.08.2022 – koszt turnusu  – 450,-zł

Ilość miejsc: 39 (w podziale na 3 grupy)

Przyjmujemy dzieci z klas I –IV szkół podstawowych

Na cały okres półkolonii zapewniamy łącznie 12 miejsc ze zniżką dla posiadaczy Jeleniogór-skiej Karty Dużej Rodziny. Koszt jednego turnusu ze zniżką wynosi: 350 złotych (jedno dziecko może skorzystać ze zniżki na maksymalnie 2 turnusach).

Na półkolonie przyjmujemy dzieci z Ukrainy, które mogą skorzystać z 50% zniżki.  Zapewniamy opiekuna ze znajomością języka ukraińskiego.

Osiedlowy Dom Kultury має вільні місця в літні табори для дітей з України.

Вартість перебування дитини на термін два тижні становить 250 злотих.

Вільні місця будуть доступні до 20 травня 2022 р.

 

 Cena zawiera:

– pobyt dziecka od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00,

– opiekę wykwalifikowanych wychowawców,

– drugie śniadanie i dwudaniowy obiad z deserem,

– w każdym turnusie odbędą się zajęcia zgodne z programem określonym poniżej:

a/  warsztaty artystyczne

b/ wycieczka wyjazdowa

c/  wycieczki piesze

d/ wyjście na basen

d/ gry i zabawy sportowe i rekreacyjne na dziedzińcu ODK oraz na placu, zabawy animacyjne,

e/konkursy

f/ gry stolikowe w salach ODK,

g/ rozgrywki tenisa stołowego

Program może ulec zmianie w przypadku opublikowania nowych wytycznych GIZ, MEN oraz MZ. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie lub rezygnacji z organizacji wypoczynku w przypadku obostrzeń uniemożliwiających realizację zadania.

 

Zapisy  przyjmowane będą w sekretariacie ODK od dnia 09.05.2022 r. od godz. 9.00

Przy zapisie obowiązuje wpłata. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Skip to content