Aktualności

TEATRRRAŁKI 2024

22. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI odbędą się w Jeleniej Górze w dniach 22 – 25.05.2024 r. Celem projektu jest: rozwój twórczej wrażliwości dziecka, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

  • konkurs teatralny
  • warsztaty teatralne dla dzieci i panele dyskusyjne dla instruktorów
  • działania animacyjne dla uczestników.

REGULAMIN – POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ

 

Cel projektu: nawiązanie i pogłębienie współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy instytucjami z Polski i Czech. 22. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne - TEATRRRAŁKI 2024 odbywają się w ramach projektu PRZYSTANEK TEATR. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG V-A Czechy - Polska Fundusz małych projektów Nisa - Nysa - 2021 – 2027

22. Divadelní konfrontace dětí a mládeže – TEATRRRAŁKI se uskuteční v Jelení Hoře v termínu 22.–24. 5. 2024. Cílem projektu je: rozvoj tvůrčí osobnosti dítěte, možnost výměny zkušeností, vzájemná inspirace v hledání nových výrazových prostředků a divadelních forem a prezentace uměleckých výkonů amatérských dětských a mládežnických divadelních souborů.

V rámci projektu se uskuteční:

  • divadelní soutěž
  • divadelní dílny pro děti a diskusní panely pro lektory
  • doprovodné události

PRAVIDLA SOUTĚŽE

PŘIHLÁŠKA

Cíl projektu: navázání a prohloubení kulturní spolupráce mezi institucemi z Polska a České republiky. 22. Divadelní konfrontace dětí a mládeže – TEATRRRAŁKI 2024 se koná v rámci projektu ZASTAVKA DIVADLO. Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko Fond malých projektů Nisa-Nisa - 2021 – 2027
Skip to content