Aktualności

TALENTY 2020 W SIECI

 

Temat: NATURA TO NAJWIĘKSZY DAR CZŁOWIEKA. JAK GO OCHRONIĆ?” 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym coroczny konkurs plastyczny dla dzieci zorganizowany zostanie online. Prace na konkurs należy przesłać w formie zdjęcia. Zapraszamy do udziału.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I ZASADY OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu plastycznego online pt. TALENTY 2020 W SIECI jest Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcińskiego 12. 58-506;

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych tj. dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia z terenu Dolnego Śląska;

1.2 Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie oraz odrębnych przepisach RODO – w załączeniu;

 

II ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA PRAC PLASTYCZNYCH

2.1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat: „NATURA TO NAJWIĘKSZY DAR CZŁOWIEKA. JAK GO OCHRONIĆ?”

2.2. Technika pracy: dowolna;

2.3. Format pracy może mieć rozmiary maksymalne 100x70cm;

2.4. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora.

2.5. Jury będzie oceniało:

       – spójność z tematem konkursu;

       – pomysłowość;

       – staranność i estetykę wykonania;

2.6. Oceniane będą tylko prace indywidualne – nie zbiorowe;

2.7. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

       – Grupa wiekowa 6-8 lat

       – Grupa wiekowa 9-12 lat

       – Grupa wiekowa 13-14 lat

2.8. Każdy indywidualny uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 prace;

2.9. Prace może również zgłosić  nauczyciel w imieniu swoich uczniów, rodzic/opiekun dziecka lub Instytucja;

2.10. Po wykonaniu, pracę należy sfotografować i przesłać zdjęcie jako załącznik mailem na adres: odk5@wp.pl w temacie maila podając: praca na konkurs „TALENTY 2020 W SIECI”

W treści maila należy podać:

     – imię, nazwisko i wiek autora

     – tytuł pracy

     – klasę i nazwę szkoły/placówki, do której uczęszcza autor

     – adres e-mail szkoły/placówki (opcjonalnie)

     – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wraz z podpisem „wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „TALENTY 2020 W SIECI” organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze.”

 

2.11.  Jak sfotografować pracę:

Pracę należy sfotografować równolegle do niej, tak, aby zajmowała ona cały obszar fotografii. Prace można sfotografować np. telefonem komórkowym, pamiętając, o dobrej jakości zdjęcia (ostrość, dzienne światło). W wypadku zdjęć robionych telefonem komórkowym minimalna rozdzielczość zdjęcia to 5 megapikseli.      

Przykład dobrze sfotografowanej pracy:

Przykłady źle sfotografowanej pracy:          

 

2.12.  Prace można nadsyłać do dnia:  31.05.2020 włącznie.

 

III WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

3.1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ODK: www. odk.jgora.pl w dn. 12.06.2020 w postaci specjalnej galerii, w której zostaną zaprezentowane najlepsze prace wybrane przez jury,  wraz z podaniem imienia i nazwiska autora oraz nazwą szkoły laureata.

3.2.  Ponadto w  każdej grupie wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe i jedno wyróżnienie.

3.3.  Laureaci nagród zostaną powiadomieni mailowo o wygranej, a nagrody prześlemy pocztą.

 

IV WYKORZYSTANIE PRAC

4.1.  Organizator uzyskuje prawo do bezpłatnego umieszczania nadesłanych na konkurs prac oznaczonych opisem: imię, nazwisko i wiek autora oraz nazwa szkoły na nośnikach elektronicznych – w tym publicznych; 

4.2.  Organizator uzyskuje prawo do bezpłatnego zarchiwizowania prac wraz z podaniem w/w danych uczestników na stronie internetowej;

4.3.  Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich i akceptacją niniejszego regulaminu;

4.4.  Pozostałe formalności określają odrębne przepisy RODO – w załączniku.

V KONTAKT

5.1.  Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www.odk.jgora.pl, tel. 75 75 31 831 oraz pisząc pod adresem: odk5@wp.pl                                                                                                      

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Do pobrania:

REGULAMIN

RODO

Udział w konkursie i wystawie TALENTY 2020 W SIECI jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (imię, nazwisko, szkoła, klasa) przez administratora danych: Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra dla celów niniejszego konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestników, jest Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra.

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: odk5@wp.pl

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych uczestników.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Osiedlowy Dom Kultury;
  • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu terminów związanych z realizacją konkursu, w związku z którym dane są przetwarzane.

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

TALENTY 2020 W SIECI

 

PRACE NAGRODZONE


Kategoria I (6 – 9 lat)


I miejsce – Michał Bocian – kl. 2c, SP 11 JG

II Miejsce – Natalia Smolińska – kl.2m, SP 11 JG – Chrońmy morza i oceany

III Miejsce – Oliwier Laskowski – kl. 2a, SP 7 JG

Wyróżnienie – Emilia Kwiatkowska – kl. 2a, SP 7 J

Wróżnienie – Natalia Rudnicka – kl. 2a, SP 7 JG

Wyróżnienie – Nikodem Ogórek – kl. 2a, SP 7 JG


Kategoria II (10 – 12 lat)


I miejsce: Lenka Stachów – kl. 5g, SP 11 JG

II miejsce: Antonina Smolińska – kl. 4a, SP 7 JG

III miejsce: Hanna Wrotna – kl. 6m, SP 11 JG

Wyróżnienie – Karolina Szustak – kl. 5a, SP 1 Kowary


Kategoria III (13 – 15 lat)


I miejsce: Emilia Mikulska – kl. 7d, SP 11 JG

II miejsce: Wiktoria Ławrynowicz – kl. 8c, SP 11 JG

III miejsce: Agnieszka Gołębiowska – kl. 8m, SP 11 JG


Prace nadesłane


NATURA TO NAJWIĘKSZY DAR CZŁOWIEKA, JAK GO OCHRONIĆ?” 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym coroczny konkurs plastyczny dla dzieci zorganizowany zostanie online. Prace na konkurs należy przesłać w formie zdjęcia. Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU

I ZASADY OGÓLNE

  1. 1. Organizatorem konkursu plastycznego online pt. TALENTY 2020 W SIECI jest Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcińskiego 12. 58-506;

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych tj. dzieci i młodzieży od 6 do 15 lat roku życia z terenu Dolnego Śląska;

  1. 2. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie oraz odrębnych przepisach RODO – w załączeniu;

II ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA PRAC PLASTYCZNYCH

2.1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat: „NATURA TO NAJWIĘKSZY DAR CZŁOWIEKA, JAK GO OCHRONIĆ?”

2.2. Technika pracy: dowolna;

2.3. Format pracy może mieć rozmiary maksymalne 100x70cm;

2.4. oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora.

2.5. Jury będzie oceniało:

a. spójność z tematem konkursu;

b. pomysłowość;

c. staranność i estetykę wykonania;

2.6. Oceniane będą tylko prace indywidualne – nie zbiorowe;

2.7. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

       – Grupa wiekowa 6-8 lat

       – Grupa wiekowa 9-12 lat

       – Grupa wiekowa 13-15 lat

2.8. Każdy indywidualny uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 prace;

2.9. prace może również zgłosić  nauczyciel w imieniu swoich uczniów, rodzic/opiekun dziecka lub Instytucja;

2.10. Po wykonaniu, pracę należy sfotografować i przesłać zdjęcie jako załącznik mailem na adres:

odk5@wp.pl w temacie maila podając: praca na konkurs „TALENTY 2020 W SIECI”

W treści maila należy podać:

– imię, nazwisko i wiek autora

– tytuł pracy

– klasę i nazwę szkoły/placówki, do której uczęszcza autor

– adres e-mail szkoły/placówki (opcjonalnie)

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wraz z podpisem:

 „wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „TALENTY 2020 W SIECI” organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze”.

2.11.  Jak sfotografować pracę:

Pracę należy sfotografować równolegle do niej, tak, aby zajmowała ona cały obszar fotografii. Prace można sfotografować np. telefonem komórkowym, pamiętając, o dobrej jakości zdjęcia (ostrość, dzienne światło). W wypadku zdjęć robionych telefonem komórkowym minimalna rozdzielczość zdjęcia to 5 megapikseli.

2.12.  Prace można nadsyłać do dnia:  31.05.2020 włącznie.

III WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

3.1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ODK: www. odk.jgora.pl w dn. 12.06.2020 w postaci specjalnej galerii, w której zostaną zaprezentowane najlepsze prace wybrane przez jury, wraz z podaniem imienia i nazwiska autora oraz nazwą szkoły laureata.

3.2.  Ponadto w  każdej grupie wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe i jedno wyróżnienie.

3.3.  Laureaci nagród zostaną powiadomieni mailowo o wygranej, a nagrody prześlemy pocztą.

IV WYKORZYSTANIE PRAC

4.1.  Organizator uzyskuje prawo do bezpłatnego umieszczania nadesłanych na konkurs prac oznaczonych opisem: imię, nazwisko, i wiek autora oraz nazwa szkoły na nośnikach elektronicznych – w tym publicznych

4.2.  Organizator uzyskuje prawo do bezpłatnego zarchiwizowania prac wraz z podaniem w/w danych uczestników na stronie internetowej;

4.3.  Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich i akceptacją niniejszego regulaminu:

4.4.  Pozostałe formalności określają odrębne przepisy RODO – w załączniku.

V KONTAKT

5.1.  Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www.odk.jgora.pl, tel. 75 75 31 831 oraz pisząc pod adresem: od5@wp.pl

Skip to content