Aktualności,  Ars poetica

ŚLADAMI TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ ZOFII TROJNAR – „ars poetica” – 21.02.2022

21.02.2022 Poniedziałek, godz. 17:00, Kawiarnia MUZA ODK

Osiedlowy Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Literackie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci Zofii Trojnar, która zmarła 2 stycznia 2022 roku.

Zofia Trojnar, barwna nietuzinkowa postać, o dużej wrażliwości artystycznej, nominowana jako kandydatka do Człowieka Roku 2021. Inicjatorka, założycielka, a zarazem liderka kierująca kowarskim zespołem folklorystycznym Wrzosy od roku 2002. Autorka wielu tekstów wykorzystywanych przez zespół, a także autorka książki wydanej w 2021 roku pt. „Barwy życia bez ukrycia” (debiut autorski, a zarazem spełnienie marzeń – ODK – wrzesień 2021). Spotkanie uświetni bliski jej sercu zespół  „Kowarskie Wrzosy” oraz przyjaciele po piórze, ze Stowarzyszenia Literackiego w Cieniu Lipy Czarnoleskiej, którego od niedawna była członkiem.

 

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content