Aktualności,  Prelekcje

Cud nad rzeką Han – prelekcja – 12.10.2020

Korea Południowa ma powierzchnię trzykrotnie mniejszą od terytorium Polski, natomiast ludności prawie 52 miliony. Wskutek bratobójczej wojny (1950 -1953) półwysep został zdewastowany i w rezultacie powstały dwa wrogie sobie państwa. Do wczesnych lat 60. Korea Południowa była jednym z najbiedniejszych krajów świata z PKB/os. w wysokości ok.90$! Obecnie jest to 11. gospodarka świata, słynąca z zaawansowanych technologicznie wyrobów. Nasz ulubiony producent słodyczy E. Wedel, też należy do koreańskiego giganta Lotte.

Zapraszamy do Seulu!

 

Prelekcja i pokaz multimedialny odbędą się 12.10.2020r w sali teatralnej ODK o godz. 17:00.

Prowadzenie: Stanisław Dąbrowski

 

W związku z ograniczeniem dostępności miejsc z powodu COVID-19 bardzo prosimy o telefoniczne (75 75 31 831) potwierdzenie przybycia.

 

  • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
  • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

    a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

    b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

    c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content