Teatrrrałki 2021

20. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRRAŁKI 2021 organizowane są w ramach projektu TEATRALNE POGRANICZE - polsko-czeskie spotkania dzieci i młodzieży. Projekt odbywa się w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

   ORGANIZATOR                                                                                                         WSPARCIE FINANSOWE

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 

 

20. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI odbędą się w Jeleniej Górze w dniach 24 – 27.11.2021 r. Celem projektu jest: rozwój twórczej wrażliwości dziecka, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.

 

PROGRAM

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH TEATRÓW

WYNIKI

ZDJĘCIA

Skip to content