11. JFTD wyniki

06-08.04.2011

I nagrodę   11.  Jeleniogórskiego Forum Teatrów Dziecięcych  oraz nominację do udziału w 32. Ogólnopolskim Przeglądzie  Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi, a także  nagrodę pieniężną w wysokości  2.500 złotych z przeznaczeniem na  akredytację na tym Festiwalu otrzymuje Teatr „Tespisek”  z Przedszkola Niepublicznego nr 3  „Pajacyk” w Zgorzelcu  za spektakl  „ PoDuchy”.

II nagrodę otrzymuje  Teatr „Szafa” ze Studia Animacji Kultury „Szafa” w Zgorzelcu za  
spektakl „Co się stało Basi”

III nagrodę  otrzymuje  Grupa teatralna „Antrakt” z Miejskiego Ośrodka Kultury,  Sportu i  Rekreacji w Chojnowie  za spektakl „Jeden dzień z życia”

Nagrodę instruktorską otrzymuje pani Aneta Ćwieluch  instruktor grupy  „Teatr Maluśki”, Teatru „Tespisek” oraz Teatru „Szafa” ze Zgorzelca

  Jury  postanowiło przyznać  3 nagrody aktorskie, które otrzymują:
– Aleksandra Bałaj  z Grupy teatralnej  „Antrakt”  z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Chojnowie  za rolę matki i Hienryki  w  spektaklu „Jeden dzień z życia”
–  Krzysztof Bałaj  z Grupy teatralnej Antrakt”  z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Chojnowie  za rolę Bartusia  w spektaklu „Jeden dzień z życia”
– Paweł  Grecki z Teatru „CP?Z!” z Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze  za rolę Wiosnysyna” w spektaklu „Cóś”

Wyróżnienia  otrzymują :
–  Teatr „Razem” z Zespołu  Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze  za aktorski
    żywioł  i radość twórczą  w spektaklu „Rady nie od parady”
– Teatr „Metafora” z Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze  za ciekawe opracowanie multimedialne  spektaklu „Pamiętnik”
–   Teatr „Epidemia” ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze za pomysłowe wykorzystanie  rekwizytów w przedstawieniu „Nie możemy sami być aniołami”
–  Grupa teatralna  „Pchełki”  z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie  za oprawę scenograficzną spektaklu „Rybak i złota rybka”
–   Teatr „CP?Z!” z Gimnazjum  w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze za autorski scenariusz i podejmowaną przez młodzież  tematykę w spektaklu „Cóś”
–  Teatr „Mała trema” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Wałbrzychu  za interesującą oprawę plastyczną  oraz za próbę kabaretowego  potraktowania bajki o Królewnie Śnieżce  w spektaklu „Królewna śmieszka” 
–  Grupa teatralna  „Bajkowy teatr” ze szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze za spontaniczność i żywiołowość  sceniczną  w spektaklu „Zwariowane historyjki”
– Teatr „Maskarada” ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze za próbę poznawania siebie  poprzez teatr w spektaklu „Każdy ma jakąś osobowość”  

Dyplom honorowy  dla najmłodszych uczestników 11.Jeleniogorskiego Forum Teatrów Dziecięcych otrzymuje  Teatr „Chatka Puchatka” z Przedszkola Samorządowego  nr 1 w Piechowicach .

Skip to content