10. JFTD wyniki

21 – 24 kwietnia 2010

Jury w składzie:

Koryna Opala – Wnuk   –  teatrolog, specjalistka  do spraw edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych –  przewodnicząca jury
Irmina Babińska – aktorka
Paweł Sikora – muzyk, kompozytor,  aktor

po obejrzeniu 21 spektakli w dniach  21, 22, 23 kwietnia 2010 r.  postanowiło przyznać  następujące dyplomy  uznania  oraz  wyróżnienia  i nagrody

Dyplomy uznania otrzymują:

–  Teatr „Igraszki  Trzynastki” ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze  za 
teatralną  zabawę twórczą  w spektaklu „Kot w butach”

–  Teatr „Literka” z Młodzieżowego Domu Kultury  „Jelonek” w Jeleniej Górze za 
teatralną zabawę twórczą w spektaklu  „Przygody Tools i reszty”

–  Teatr „Mała Scena”  z Gimnazjum w Starej Kamienicy  za zaangażowanie twórcze w  spektaklu  „Skąpiec”

–   Nagrodę Wyjątkową  dla Wyjątkowych Artystów otrzymuje  Teatr „Razem” z Zespołu  
Szkół i Placówek  Specjalnych w Jeleniej Górze za spektakl „Królewna Śnieżka”

–   Nagrodę Specjalną  za poruszenie ważnych tematów otrzymuje  młodzież z Wałbrzycha  czyli zespoły teatralne z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz Publicznego Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu

     Nagrody instruktorskie otrzymują :
–   Pani Elwira Kądziołka z Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie oraz
–   Pan Jacek Paruszyński z Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze
 

Wyróżnienia  otrzymują :

–  Teatr „CP?Z!” z Gimnazjum w Zespole  Szkół  Rzemiosł  Artystycznych  w  Jeleniej Górze za spektakl  „Tłuszcza naturszczyków”

–   Teatr „Szafa” – Studio Animacji Kultury „Szafa”  w Zgorzelcu za spektakl „Schody”

–   Grupa Teatralna „Tespisek” z Przedszkola Niepublicznego nr 3 w  Zgorzelcu za spektakl „A to feler”

–   Teatr „Metafora” z Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek” w Jeleniej Górze za spektakl „Gość z Ameryki”

– „Teatr naszej klasy” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu  za spektakl „Wyprawa  w bajki”

–   Teatr „Demotywatory.comic” z Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Gorze  za spektakl  „Romeo i Julia, historia jakiej jeszcze  nie znacie”

–   „Teatr  Przyjazny” ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze za spektakl „Przedział ludożerców”

–   Teatr „Chatka Puchatka” z Przedszkola  Samorządowego nr 1 w Piechowicach  za
debiuty aktorskie całego zespołu w spektaklu  „Leśna klinika”

   Jury  postanowiło przyznać  nagrody :

–  III nagrodę otrzymuje   Grupa teatralna „Antrakt” z Miejskiego Ośrodka Kultury,  
 Sportu i Rekreacji w Chojnowie za spektakl „Dokąd idziesz”

–  dwie równorzędne  II nagrody otrzymują :
   –   Dziecięca grupa teatralna „Gzygzak”  z Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze   za spektakl „Strachy na lachy”
   –   Teatr Młody” z Zespołu  Szkół w Wojcieszowie za spektakl „Kiedy jesteśmy razem”

– I nagrodę   10.  Jeleniogórskiego Forum Teatrów Dziecięcych  oraz nominację do udziału w 31. Ogólnopolskim Przeglądzie  Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi, a także  nagrodę pieniężną w wysokości  2.500 złotych z przeznaczeniem na  akredytację  w Festiwalu otrzymuje „Bajkowy Teatr” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze za spektakl  „Bajki z przymrużeniem oka”

Jury składa podziękowania  instruktorom  za ogromny wkład pracy w przygotowanie  prezentowanych spektakli,  a Osiedlowemu  Domowi Kultury za  sprawną  organizację  imprezy.

Skip to content