Robotyka z LEGO

Robotyka z Lego 

zajęcia:

wtorek:

I gr.  godz. 16:30-17:30 

IIgr. godz. 17:30-18:30

Zajęcia dla dzieci od lat 7.

cena 80 zł m-cznie, płatne do 10-go każdego miesiąca

Celem zajęć jest wprowadzanie dzieci w pasjonujący świat nauki poprzez zabawę. Uczestnicy zajęć w sposób empiryczny poznają podstawy przedmiotów ścisłych oraz zastosowanie zasad, tworząc modele robotów, maszyn, pojazdów, oraz różnych mechanizmów mających wykorzystanie w życiu codziennym. Dzieci poprzez zabawę będą miały możliwość stworzyć własne konstrukcje, następnie wyposażyć je w odpowiednie sensor, aby docelowo przy użyciu graficznego języka programowania ożywić swoje modele, a co najważniejsze zaprogramować je tak, aby potrafiły wykonać zadane im czynności.