LEGO – Edukido

 

W Edukido wesprzemy Twojego ciekawskiego malucha w pogłębianiu wiedzy o świecie. Nauczymy go stawiać trafne pytania i skutecznie na nie odpowiadać. W twórczej zabawie będzie miał okazję poznać rówieśników i współdziałać z nimi oraz cieszyć się konstruktywnymi efektami. Zaspokoimy jego ciekawość i potrzebę budowania relacji. Tworzenie opowieści, odgrywanie ról, konstruowanie metodą prób i błędów, stały kontakt z innymi dziećmi… To będzie prawdziwa eksplozja kreatywności!

 

Zajęcia: PONIEDZIAŁEK

grupa I, dzieci 3 -5 lat, godz. 16:15

grupa II, dzieci 6 lat, godz. 17:15

Opłata miesięczna: 80 zł

Obowiązują zapisy telefoniczne.

 

Zasady uczestnictwa:

  1. Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
  2. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
  3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), oplata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
  4. W przypadkach nieobecności na zajęciach EDUKIDO – LEGO DLA NAJMŁODSZYCH z przyczyn leżących po stronie uczestników opłata nie ulega zmniejszeniu. Istnieje możliwość odrobienia zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach w sobotę (w budynku szkoły tańca przy ul. Grunwaldzkiej 2)
  5. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
  6. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz

 

 

 

Skip to content