Pracownia plastyczna dla dzieci „Kreseczka”

 

 
Nauka różnych technik plastycznych. Wykonane prace biorą udział w wielu konkursach w kraju, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci ze szkół podstawowych.
 

Zajęcia:

dzieci 6 – 8 lat         PONIEDZIAŁEK: godz. 16.00  – 17.30 

dzieci 9 – 12 lat       ŚRODA: godz. 16.00  – 17.30

Opłata miesięczna: 60 zł

 

Instruktor:

Krystyna Morman

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
 2. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), oplata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
 4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia telefonicznego lub osobistego w sekretariacie ODK o nieobecności uczestnika przed rozpoczęciem zajęć.

  a) w przypadku dwóch lub trzech nieobecności w miesiącu – opłata zostaje zmniejszona o 50%

  b) w przypadku całkowitej absencji w danym miesiącu – opłata nie jest pobierana

  W przypadku jednokrotnej nieobecności – opłata nie ulega zmniejszeniu.

 5. Zniżka z tytułu posiadania Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny wynosi 30%.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
 7.  W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz