PLASTYKA 3D

 
 

Plastyka 3D – Pracownia inspiracji. Zajęcia, które rozwiną artystyczne i plastyczne umiejętności dzieci. Mają na celu wesprzeć małych uczestników w swojej drodze do wyrażania siebie. Nie będzie ustalonych ram zajęć. Mają one odpowiedzieć na potrzeby każdego z osobna. Propozycje nie będą dotyczyły tematu zajęć ale sposobu i techniki wykonania, biorąc pod uwagę zainteresowania i pasje każdego dziecka. W ten sposób powstaną prace różnorodne – malowane, wyklejane, konstruowane. Będziemy starać się, by każda z nich była odpowiednio zakomponowana oraz zawierała podstawy perspektywy i trójwymiaru. Wszystko będziemy tworzyć w 3D!

Zastanowimy się:
– Jak łączyć kolory?
– Co to jest kompozycja?
– Kto to jest artysta?
– Czy malarz może być architektem?
– O co chodzi z tą sztuką?
– Czy sztuka współczesna jest trudna?
– Czy warto zastanawiać się co autor miał na myśli?

Na pewno takich pytań pojawi się jeszcze więcej!

Będzie czas na dyskusje i rozmowy o naszej własnej twórczości, o planach i marzeniach.
Będzie przestrzeń na podzielenie się zainteresowaniami, co będzie wspaniałą inspiracją dla reszty grupy.

Przynieście ze sobą koniecznie swoje prace lub rzeczy, które Was cieszą. Znajdziemy mnóstwo sposobów na przedstawienie ich w pracach artystycznych, wykorzystując różne techniki.

 
Zajęcia: CZWARTEK
 
godz. 17:15 – 18:15
 
Opłata miesięczna: 100 zł, pojedyncze zajęcia 30zł
 
Zajęcia rozpoczynają się 01.10.2020
 
Obowiązują zapisy telefoniczne.
 
Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku szkolnym.
 
 
Instruktor:
 
Ewelina Markiewicz
 
 
Zasady uczestnictwa:
 
  1. Opłaty za zajęcia pobierane są za pojedyncze zajęcia lub za cały miesiąc (w tym przypadku obowiązuje rabat)
  2. Opłaty miesięczne powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
  3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
  4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia telefonicznego lub osobistego w sekretariacie ODK o nieobecności uczestnika przed rozpoczęciem zajęć.
  5. W powyższym przypadku opłata naliczana jest za każde zajęcia, z których w danym miesiącu skorzystał uczestnik (bez uwzględniania rabatu)
  6. Nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
  7. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
  8. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 
 
 
Skip to content