Mała Akademia Baletu

 

Mała Akademia Baletu ma na celu kształtowanie rozwoju dzieci poprzez taniec i muzykę w duchu dyscypliny wewnętrznej, harmonii i piękna.

Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 – 12 lat.

 

Zajęcia:

PONIEDZIAŁEK

dzieci 4 – 6 lat    godz. 16:00 – 16:45

dzieci 7 – 12 lat  godz. 17:00 – 17:45

WTOREK

dzieci 4 – 6 lat    godz. 17:00 – 17:45

Opłata miesięczna: 80 zł

Obowiązują zapisy telefoniczne.

Za wrzesień 2020r płatności po 25zł za każde zajęcia

 

Instruktor:

Anna Krych – choreografka, tancerka, pedagog tańca. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Staż pracy w kilku teatrach w Polsce: Opera Bydgoska, Opera Krakowska, Opera Wrocławska, Polski Teatr Tańca, Teatr Muzyczny Capitol, Teatr Tańca Arka, współzałożycielka Wrocławskiej Pracowni Tańca we Wrocławiu oraz pedagog Sceny Tańca Capitol we Wrocławiu.

 

  1. Opłaty za zajęcia pobierane są za pojedyncze zajęcia lub za cały miesiąc (w tym przypadku obowiązuje rabat)
  2. Opłaty miesięczne powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
  3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
  4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia telefonicznego lub osobistego w sekretariacie ODK o nieobecności uczestnika przed rozpoczęciem zajęć.
  5. W powyższym przypadku opłata naliczana jest za każde zajęcia, z których w danym miesiącu skorzystał uczestnik (bez uwzględniania rabatu)
  6. Nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
  7. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
  8. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz

 

 

 

 

Skip to content