Klub Kreatywnego Malucha

 

Klub będzie przestrzenią dla dzieci od 2-4 lat, w której będą mogły swobodnie tworzyć – malować, kleić, wycinać, ugniatać, skakać, tańczyć i śpiewać… Będziemy samodzielnie wykonywać nasze pomoce, będziemy eksperymentować, próbować, uwalniać naturalną ekspresję twórczą, czerpać satysfakcję z kreatywnego działania. Zajęcia mają na celu wspieranie wszelkich aktywności, współdziałanie i wzajemną pomoc, bez oceniania i frustracji. Każdy będzie pracował w swoim tempie i doświadczał sukcesów w realizacji samodzielnych pomysłów. Będziemy oddziaływać na zmysły, rozwijać motorykę i budować świadomość ciała i przestrzeni. Zapraszamy!

 

ZAJĘCIA ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 

Zajęcia: CZWARTEK

godz. 11:30 – 12:15 oraz 16:15 – 17:00


Pierwsze zajęcia w obu grupach są BEZPŁATNE (zajęcia pokazowe)


Opłata miesięczna: 80 zł, pojedyncze zajęcia 25 zł

Zajęcia rozpoczynają się od 01.10.2020

Obowiązują zapisy telefoniczne.

 

Instruktor:

Ewelina Markiewicz

 

  1. Opłaty za zajęcia pobierane są za pojedyncze zajęcia lub za cały miesiąc (w tym przypadku obowiązuje rabat)
  2. Opłaty miesięczne powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
  3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
  4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia telefonicznego lub osobistego w sekretariacie ODK o nieobecności uczestnika przed rozpoczęciem zajęć.
  5. W powyższym przypadku opłata naliczana jest za każde zajęcia, z których w danym miesiącu skorzystał uczestnik (bez uwzględniania rabatu)
  6. Nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
  7. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
  8. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz

 

 

 

Skip to content