Języki obce

 

Język angielski

 

Zajęcia:  PONIEDZIAŁEK i ŚRODA

Kurs: 60 godz. lekcyjnych (wrzesień 2020 – czerwiec 2021)

Grupy: 6 – 12 osób

Cena: 720 zł (dla kontynuujących naukę w ODK – 690 zł )

możliwość zapłaty w IV ratach: 1-sza rata w dniu rozpoczęcia zajęć – 50zł, ostatnia rata do końca 2020 roku.   

 

godz. 16:30-17:15            klasy  I-II

godz. 15:30-16:15            klasy III-IV

godz. 16:20-17:05            klasy V-VI

godz. 17:10-17:55            klasy VII-VIII (przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty) 

godz. 18:00 -18:45           szkoły średnie

 

Rozpoczęcie kursu we wszystkich grupach: 14.09.2020


Język niemiecki

 

Zajęcia: WTOREK I CZWARTEK

Kurs: 60 godz. lekcyjnych (wrzesień 2020 – czerwiec 2021)

Grupy: 6 – 12 osób

Cena: 720 zł (dla kontynuujących naukę w ODK – 690 zł )

możliwość zapłaty w IV ratach: 1-sza rata w dniu rozpoczęcia zajęć – 50zł, ostatnia rata do końca 2020 roku.  

 

godz. 16:30-17:15            klasy  I-II

godz. 15:30-16:15            klasy III-IV

godz. 16:20-17:05            klasy V-VI

godz. 17:10-17:55            klasy VII-VIII (przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty) 

godz. 18:00 -18:45           szkoły średnie

 

Rozpoczęcie kursu we wszystkich grupach: 15.09.2020

 

  1. Każdy kurs językowy w ODK realizowany jest w okresie między 14.09.2020 a 25.06.2021 i obejmuje 60 godz.
  2. Opłata za kurs może być zapłacona maksymalnie w 4 ratach nie później niż do końca grudnia 2020 roku.
  3. Kontynuującym naukę w ODK przysługuje zniżka za kurs w wysokości 30 zł.
  4. Nieobecność na zajęciach leżąca po stronie kursanta nie powoduje obniżenie płatności za kurs.
  5. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązany jest do zapłaty proporcjonalnej tj. za wszystkie lekcje, które zostały przeprowadzone w ramach kursu do momentu zgłoszenia rezygnacji.
  6. Minimalna liczba osób w danej grupie wynosi 6 osób. Maksymalna ilość osób wynosi 12.
  7. Zniżka z tytułu posiadania Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny wynosi 30%
  8. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz

 

 

Skip to content