INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE

 

Nauka gry na wybranym instrumencie (gitara klasyczna, akustyczna) od podstaw.

Formuła zajęć pozwala  zacząć naukę  gry w dowolnym momencie roku szkolnego.

Nauka obejmuje:
– naukę nut, zasad muzyki, sposobu zapisu nutowego
– czytanie nut a vista
– naukę utworów z repertuaru dobranego do stopnia zaawansowania
– naukę zadanego programu na pamięć

Wiek: dzieci, młodzież i dorośli

 

Nauka gry na pianinie i keyboardzie dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu zaawansowania.

Nauka obejmuje:
– naukę nut w kluczu wiolinowym i basowym, zasad muzyki, sposobu zapisu nutowego
– czytanie nut a vista
– naukę utworów z repertuaru dobranego do stopnia zaawansowania
– naukę zadanego programu na pamięć
– grę na cztery ręce

Wiek: dzieci, młodzież i dorośli

 

Opłata miesięczna: 150 zł (zajęcia trwają godzinę lekcyjną)

 

Instruktor:

Elżbieta Cygan  i Ewa Wojciechowska

 

Zasady uczestnictwa:

  1. Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
  2. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
  3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), oplata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
  4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia instruktora zajęć nie później niż do godz. 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia i tylko w przypadku, kiedy nie ma możliwości odpracowania zajęć. Opłata ulega wtedy zmniejszeniu proporcjonalnie w zależności od ilości nieobecności (zmniejszenie o 1/4 opłaty miesięcznej za 1 nieobecność itd.).
  5. Zniżka z tytułu posiadania Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny wynosi 10%
  6. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
  7. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz

Skip to content