Dziecięco – młodzieżowe Studio Wokalne

 

Indywidualne zajęcia wokalne dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. 

Zajęcia obejmują ćwiczenia oddechowe, impostację głosu, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, wprawki wokalne, ćwiczenia intonacyjne kształtujące słuch, pracę z mikrofonem, pracę z repertuarem i interpretację piosenki.

 

Zajęcia: WTOREK

godz. 16.30-19.00

Opłata miesięczna: 60  zł

Obowiązują zapisy telefoniczne

 

Instruktor:

Małgorzata Przybysz – mezzosopran, śpiewaczka i aktorka po Wydziale wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Jeleniogórzanka. Naukę śpiewu rozpoczęła w wieku 7 lat, wykonując muzykę estradową. Wielokrotnie występowała z repertuarem operowym i oratoryjnym w kraju i za granicą m. in. na scenie Staatstheater Braunschweig, Opery Wrocławskiej, Filharmonii Wrocławskiej czy Filharmonii Dolnośląskiej. Równolegle koncertowała z repertuarem rozrywkowym. W ostatnim czasie pracowała w Teatrze Państwowym w Brunszwik (Niemcy), a obecnie koncertuje i uczy śpiewu.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
 2. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), oplata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
 4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia telefonicznego lub osobistego w sekretariacie ODK o nieobecności uczestnika przed rozpoczęciem zajęć.

  a) w przypadku dwóch lub trzech nieobecności w miesiącu – opłata zostaje zmniejszona o 50%

  b) w przypadku całkowitej absencji w danym miesiącu – opłata nie jest pobierana

  W przypadku jednokrotnej nieobecności – opłata nie ulega zmniejszeniu.

 5. Zniżka z tytułu posiadania Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny wynosi 30%.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
 7.  W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz

 

Skip to content