Autorska pracownia malarstwa Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz „ALE PLAMA”

 

Zajęcia: PIĄTEK

godz. 16:00 – 19:00

Opłata miesięczna: 60 zł

Pierwsze zajęcia: 02.10.2020.

Instruktor: Bogumiła Twardowska – Rogacewicz

 

  1. Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
  2. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
  3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), oplata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
  4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia telefonicznego lub osobistego w sekretariacie ODK o nieobecności uczestnika przed rozpoczęciem zajęć.

a/ w przypadku dwóch lub trzech nieobecności w miesiącu – opłata zostaje zmniejszona o 50%

b/ w przypadku całkowitej absencji w danym miesiącu – opłata nie jest pobierana.

W przypadku jednokrotnej nieobecności – opłata nie ulega zmniejszeniu.

  1. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
  2. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz z Procedurami organizacji zajęć w warunkach COVID- 19

Obowiązkowe oświadczenia:

Covid-19 – pobierz

O zapoznaniu się z Regulaminem – pobierz

 

 

 

    

 

Skip to content