Języki obce

przyjmujemy zapisy

koszt: 720 zł (rozpoczynający naukę w ODK),

690 zł (dla osób uczestniczących w zajęciach w ODK w ubiegłym roku i kontynuujących naukę)

możliwość zapłaty w 4 ratach (1-sza do 20.09.2019, ostatnia do dn. 31.12.2019)

 

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki:

– dzieci 6-7 lat  godz. 16:00

– klasa II – IV  godz. 17.00

– klasa: V i VI  godz. 16:00

– przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty (klasa VII i VIII)   godz. 17:00

– j. angielski dla dorosłych