PEJZAŻ POWTÓRZONY

Wystawa Malarstwa Katarzyny Titow-Gawryjołek

Wernisaż: 24.04.2017, godz. 17:00 galeria Promocje

Wystawa czynna od 24.04 do 09.06.2017

Katarzyna – otwarta, wrażliwa, lekko oderwana od rzeczywistości, pełna barw, wewnętrznie nieskażona komercją osobowość, dla której pasja, jaką jest malarstwo stanowi nie oderwalną całość szerszego bytowania.

Małgorzata Bułgajewska

Pejzaż powtórzony Kasi, Kasieńki, dla przyjaciół Titowki (formalnie Katarzyny Titow-Gawryjołek) jest na serio powtórzony ale każdy obraz jest niepowtarzalny. Skąd ta sprzeczność? Bo malarstwo Kasi pokazane w tym zabiorze to te same ujęcia uchwycone za każdym razem w inny sposób. Tak jak autorka – niby człowiek jak każdy z nas a jakże niepowtarzalna osobowość! W Pejzażu Kasi można odnaleźć piękno uchwycenia momentu i zatonąć w klimacie Karkonoszy. Sprytne i bardzo dojrzałe posługiwanie sie barwą oraz szybkie i zdawałoby sie niedbałe pociągnięcia pędzla z pozornego spokoju wprowadzają w stan lekkiego niepokoju. Coś się dzieje w tych Górach, coś nadciąga na tych chmurach…Niesłychane połączenie barwy i klimatu oraz temperamentu artystki daje mieszankę z pozoru tylko spokojną. Obrazów Kaśki się nie ogląda, je się przeżywa!

artyŹli

Bielone ściany pracowni usytuowanej na poddaszu. Przez okna wpadały blade wczesnowiosenne promienie słońca.
Napotkałam kobietę silną, rudowłosa z uśmiechem i temperamentem. Wyglądała jak drzewo morwa. Kreatywna, nieco egzotyczna, która w swojej twórczości ukazuje wrażenia nieznane głębokie, a zarazem w sposób naturalny i prawdziwy.

Monika Kallaur

„Pejzaż powtórzony”

Gonitwa za pozornie ważnymi sprawami zwykłej codziennej rzeczywistości niejednokrotnie przesłania nam prawdziwy obraz, zabija wrażliwą duszę, czyste marzenia, przesłania głębię i prawdę otaczającego nas piękna. Codzienny pragmatyzm, gonitwa za światem rzeczy materialnych niekonieczne nam potrzebnych, zubaża przeżycia oddala wrażliwość na piękno, kieruje nasz wzrok na prozę życia.

Zapominamy, że otacza nas natura, piękno przyrody czasami inkrustowane wytworami cywilizacji, po prostu pejzaż, żywy realny, kolorowy, radosny, czasem ponury ale grozą lub nawet szpetotą przemawiający do naszych uczuć …….

Warto ponownie spojrzeć na zmieniający się świat pomimo codziennych prozaicznych obciążeń, problemów, ponownie uczulić swą duszę na piękno, na otoczenie to które stale nas wcześniej otaczało choć nie zawsze je zauważaliśmy, na to piękno które nie jest niezmienne, na przyczynę gamy przeżyć ponownie zauważając nutkę istoty przeobrażeń i zmian otoczenia, poczuć radość, a czasami smutek ze złych nieodwracalnych zmian takich jak bezsensowna wycinka drzew lub inna bezmyślna ingerencja w środowisko.

Dusza artysty widzi i kontestuje te zmiany. Artysta widzi i jest wrażliwy na zmiany w otoczeniu, zmiany te choć wcześniej już namalowane, są równie godne ponownego namalowania, ponownego utrwalenia też dla porównania z tym co poprzednio widziało oko i odczuwała wrażliwa dusza. Dobrze jest ponownie ujrzeć i udokumentować środkami sztuki to co obecnie odbieramy nieustającą naturalną wrażliwością. Warto więc spojrzeć i zapisać pędzlem ten obecny pejzaż jako pejzaż powtórzony.

Tadeusz Titow

 Pracuję w ogrodnictwie, zajmuję się roślinami. Jednak wyrażanie emocji przez sztukę jest moja pasją. Początek roku 2017 przyniósł mi silne postanowienie powrócenia do pierwszych tematów moich prac. Otwieram swój cykl prac „od początku”- sięgam do tematów i szkiców niedokończonych. Jest nimi na ten czas pejzaż dynamiczny.
Zachwyciłam się zielono-słomianymi łąkami u podnóża Karkonoszy, tak bliskimi miejscu mojego zamieszkania. Z tych miejsc widać majestatyczne Śnieżne Kotły i górę Śnieżkę.
Pejzaże Powtórzone polegają na powtarzalności miejsc malowanych, nakładaniu kolejnych warstw farby na siebie pod wpływem zmieniającej się aury w plenerze.

„POWTÓRZENIA”
Kolejny raz idziemy ścieżką
znaną ze snów ,
Rzeczywistości pałąk odchylony
zapomnieliśmy tam był
pejzaż otworzył się znów
powtórzyliśmy lot.
Tutaj byliśmy…
Tutaj jesteśmy…
Tu zostaniemy.. ?

KatarzynaTitow-Gawryjołek