CENNIK USŁUG 2018/2019

CENNIK USŁUG ODK

Usługi w postaci wynajmu sal, wypożyczenia sprzętu oraz wykonywania czynności zleconych przez pracowników ODK świadczone są w miarę możliwości pod warunkiem, że ich świadczenie nie koliduje z działaniami programowymi ODK.

Podane kwoty są cenami brutto.

WYNAJEM SAL:

Przy wynajęciu do czterech godzin:

–   kawiarnia „Muza” – 70 zł za godzinę

–   sala kameralna – 70 zł za godzinę

–   sala teatralna  –  70 zł za godzinę

–   sala konferencyjna oraz sale lekcyjne – 50 zł za godzinę

–   sala taneczna – 60 zł za godzinę

–   sala na bankiety, konferencje, spotkania   z usługami  gastronomicznymi : ceny ustalane na drodze negocjacji zależne od  zakresu usług gastronomicznych

Przy wynajmie sali  w soboty, niedziele, będącymi dniami wolnymi od pracy, do stawki cennikowej doliczane jest 50% kosztów.

Przy wynajmie sali na czas przekraczający 8 godzin miesięcznie  oraz w przypadku  wynajmu długoterminowego stosuje się  ceny ustalane na drodze negocjacji

 

WYNAJEM SPRZĘTU:

 1. Projektor multimedialny
 • wypożyczenie wraz z obsługą – 90 zł za godzinę  pracy urządzenia
 1. Sprzęt nagłaśniający
 • wypożyczenie wraz z obsługą – 90 zł za godzinę + koszt transportu ,sprzętu i obsługi

USŁUGI AUDIO-VIDEO:

 1. Realizacja filmów wideo (filmowanie) – 30 zł za godzinę pracy operatora  z kamerą

poza terenem ODK

 1. Realizacja filmów wideo (filmowanie, montaż w studiu)  – 20 zł za godzinę pracy operatora w studiu
 2. Całościowa realizacja filmów zleconych – ceny ustalone na drodze  negocjacji

 

KOPIOWANIE TAŚM AUDIO I WIDEO:

 • do 20 minut – 5 zł
 • od 21 minut do 40 minut – 10 zł
 • od 41 minut do 60 minut – 15 zł
 • od 61 minut do 90 minut – 18 zł
 • od 91 minut do 120 minut – 20 zł
 • od 121 minut do 150 minut – 25 zł
 • od 151 minut do 180 minut – 30 zł

Do wszystkich usług świadczonych poza terenem miasta Jelenia Góra należy doliczyć koszt transportu urządzeń i zwrot kosztów podróży obsługi.

Decyzją Dyrektora Osiedlowego Domu Kultury może w całości lub w części odstąpić od pobierania opłat za usługi ODK w następujących przypadkach w przypadku działań niekomercyjnych zbieżnych z celami statutowymi Osiedlowego Domu Kultury lub prowadzonych przez instytucje podległe Miastu Jelenia Góra.

Inne usługi nie objęte niniejszym cennikiem świadczone mogą być według cen umownych negocjowanych z dyrekcją ODK.